Osoba niepełnosprawna na maturze – jakie udogodnienia na egzaminie?

Jak wygląda matura dla osób z niepełnosprawnościami oraz innymi szczególnymi potrzebami?

122

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Osoba niepełnosprawna na maturze - Biały, młody mężczyzna pracuje na laptopie.
osoba niepełnosprawna na maturze może liczyć na dostosowanie egzaminu do swoich potrzeb

Osoba niepełnosprawna na maturze może liczyć na szereg udogodnień i dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb. Te dostosowania dotyczą także uczniów zmagających się z innymi problemami zdrowotnymi i społecznymi.

Zdecydowana większość maturzystów przystępuje do egzaminu na tych samych zasadach. Istnieje jednak grupa uczniów, dla których matura może wyglądać nieco inaczej. To osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnościami, niedostosowane społecznie oraz cudzoziemcy. Dla nich egzamin może być dostosowany do ich indywidualnych potrzeb, tak by mogli sprawdzić swoją wiedzę na równych zasadach z pozostałymi zdającymi. Udogodnienia mogą dotyczyć zarówno samej formy egzaminu (np. osobny arkusz egzaminacyjny w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych, możliwość pisania egzaminu na komputerze dla osób z dysgrafią), jak i warunków (np. wydłużenie czasu, obecność nauczyciela wspomagającego, zapewnienie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania). Celem jest zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności czy niedostosowania społecznego i stworzenie komfortowych warunków do napisania egzaminu.

Osoba niepełnosprawna na maturze – dla kogo udogodnienia?

Udogodnienia na maturze dostępne są dla szerokiej grupy uczniów. Obejmują one m.in.:

• Osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (np. ruchową, słuchową, wzrokową, intelektualną), afazję, autyzm, spektrum autyzmu lub niedostosowanie społeczne.

• Osoby chore przewlekle lub czasowo niesprawne (np. z cukrzycą, epilepsją, astmą).

• Uczniowie z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią.

• Osoby w trudnej sytuacji życiowej (np. doświadczające kryzysu, traumy).

• Cudzoziemcy słabo znający język polski.

Aby matura została dostosowana do indywidualnych potrzeb, należy posiadać jeden z dokumentów – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w niektórych sytuacjach pozytywna opinia rady pedagogicznej. Najczęściej osoby posiadające szczególne potrzeby korzystają z wydłużonego czasu egzaminu, specjalnie przygotowanego arkusza oraz miejsca dostosowanego do określonej niepełnosprawności lub schorzenia.

Jak wygląda dostosowany egzamin?

Osoba niepełnosprawna na maturze może liczyć na różnego rodzaju udogodnienia pozwalające na wyrównanie szans z jej zdrowymi rówieśnikami. Najczęściej spotykane to:

1. wydłużony czas egzaminu,

2. dostosowanie sali egzaminacyjnej do indywidualnych potrzeb – zapewnienie dostosowanego stolika lub odpowiedniego oświetlenia,

3. możliwość korzystania z asysty nauczyciela wspomagającego,

4. zapewnienie pomieszczenia wolnego od bodźców rozpraszających,

5. umożliwienie pisania matury na komputerze wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie,

6. zapewnienie asysty tłumacza języka migowego,

7. dostosowanie zasad oceniania do szczególnych potrzeb związanych z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, itp.,

8. przygotowanie arkusza egzaminacyjnego – w alfabecie brajla, drukiem powiększonym, etc.

Jeśli egzamin maturalny wiąże się z obecnością nauczyciela wspomagającego lub korzystaniem ze specjalistycznego sprzętu, odbywa się w odrębnej sali. Aby skorzystać z udogodnień na maturze, należy złożyć odpowiedni wniosek do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Powinien on zawierać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, chorobę itp. Należy to zrobić do 30 września roku poprzedzającego egzamin.

Poznaj udogodnienia dla niepełnosprawnych studentów.

Odwiedź restaurację Zdrówko prowadzoną przez osoby z niepełnosprawnościami. Oferuje ona pyszne posiłki i najlepszy catering w Legionowie.

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia