Rodzaje kierowców, Jakimi jesteśmy kierowcami?

W jakiej grupie kierowców się zaliczasz? Leniwi czy Agresywni? Sprawdź jakie są rodzaje kierowców według naszych badań i porównaj ze swoimi przemyśleniami.

166

Jakimi kierowcami jesteśmy ?

Rodzaje kierowców

Jakiś czas temu, jedna z firm ubezpieczeniowych zleciła wykonanie badań wśród naszych współobywateli, które miały dać odpowiedź na pytanie, jak nawzajem siebie postrzegamy w roli kierowców. Jakie są rodzaje kierowców i do jakiej grupy się zaliczamy.

Z opracowania badań powstał tzw. „Portret Polskiego Kierowcy”, obszernie omawiany przez internautów, lecz budzący zarazem wiele kontrowersji. Warto porównać wyniki z własnymi przemyśleniami.

Generalnie Polacy są bardzo dobrego zdania o własnych umiejętnościach za kierownicą. Aż 80 procent respondentów oceniło siebie na „dobrze” lub wręcz „bardzo dobrze”. Za to inaczej wyglądało już zdanie ankietowanych nt. zachowania za kierownicą innych osób. Tutaj podobnie wysokie oceny wystawiło niemal dwa razy mniej respondentów. Pozostałym kierującym zarzucano w pierwszej kolejności jazdę z nadmierną prędkością. Wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie „na trzeciego” i ogólną brawurę za kierownicą, zmienianie pasa ruchu w ostatniej chwili, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych oraz zbyt późne sygnalizowanie manewrów na drodze lub całkowite ignorowanie tego obowiązku.

Rodzaje kierowców – MY wspaniali

Co drugi kierowca jest zdania, że z wykonywaniem jakichkolwiek manewrów za kierownicą radzi sobie doskonale. Przeważają wśród nich mężczyźni. Jeżeli już ankietowany przyznawał się do kłopotów, wskazywał najczęściej na wyprzedzanie rowerzystów, zmiany pasa ruchu przy dużym jego natężeniu oraz parkowanie tyłem. Ten ostatni manewr nastręcza najwięcej trudności kobietom, ponieważ 40 procent respondentek wskazało właśnie na to.

Na ogólne zachowanie się na drodze duży wpływ ma wiek, stan cywilny oraz posiadanie dzieci. Tylko co piąta kobieta przyznawała się do kolizji lub wypadku drogowego w trakcie ostatnich 5 lat, natomiast wśród mężczyzn co trzeci. Uczestnikami tzw. zdarzeń drogowych znacznie częściej są osoby nie posiadające dzieci. Pocieszające, że kierujący coraz lepiej są przygotowani do działania w razie kolizji bądź wypadku, ponieważ 70 proc. badanych deklarowało, że w pierwszej kolejności sprawdzi, czy nikt nie odniósł obrażeń. Niestety zaledwie co trzeci kierowca przystąpiłby do usunięcia lub odpowiedniego oznakowania uszkodzonego pojazdu, aby nie stanowił on dalszego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu.

Katastrofalnie wręcz niska jest również umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i znajomość numerów alarmowych.

Dlatego tak ważna jest profilaktyka jaką proponujemy organizując akcję bezpiecznapodróż.org

czy wiesz jaki mandat ci grozi po nowym roku? Mandaty 2017 zmiany nie odmówisz mandatu

przeczytaj prawdę o kaskach rowerowych i wynajmie aut na Cyprze