Fundacja Gwiazdka w Legionowie

121
Fundacja Gwiazdka Legionowo wspiera osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami

Fundacja Gwiazdka w Legionowie działa na terenie naszego miasta i ma na celu niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym. O jej zadaniach i działalności opowie nam dziś w audycji z cyklu ‘Legionowo Miasto Przyjazne Mieszkańcom” Pani Ewa Jakóbczak-Walczak. Nasz gość jest prezesem Fundacji i osobą czynnie działającą na jej rzecz.

O działalności Fundacji Gwiazdka

Głównym celem działalności Fundacji Gwiazdka jest przede wszystkim pomoc osobom starszym, z niepełnosprawnościami jak i dzieciom. Fundacja wspiera rozwój, edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Dodatkowo stwarza mieszkańcom wsi i małych miejscowości warunki do rozwoju społecznego i kulturalnego. Ponadto realizuje szereg programów, w tym także programów rządowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego. Fundacja Gwiazdka jest również partnerem Banku Żywności. Co roku realizuje także Wigilię dla swoich podopiecznych. Ogromnym osiągnięciem jest stworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób z chorobami otępiennymi.

Dom Dziennego Pobytu “Leśny Zakątek”

Dom Dziennego Pobytu pod nazwą “Leśny Zakątek” to duży budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, czyli bez barier architektonicznych. Swoim podopiecznym oferuje opiekę od godziny 8:00 do 16:00. W tym czasie organizowane są zajęcia dla beneficjentów mające na celu poprawę ich ogólnej kondycji i stanu zdrowia. Dodać należy, że na taki pobyt dzienny kwalifikują się osoby z chorobą otępienną , w tym z Alzheimerem. Rozbudowana kadra zapewnia im kompleksową opiekę pielęgniarską, terapeutyczną, psychologiczną czy logopedyczną. Dodatkowo Fundacja zapewnia transport i wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie wg. diety DASH. Wszystkie informacje na temat Domu Dziennego Pobytu znajdziecie na stronie Fundacja Gwiazdka oraz w naszej audycji.

Fundacja Gwiazdka w Legionowie

Z Panią Ewą Jakóbczak-Walczak rozmawiała Patrycja Tabaczek i Dominik Kubalski

Zainteresował Cię temat społeczności legionowskiej? Więcej ciekawych tematów znajdziesz pod tym linkiem