Polska energetyka węglowa – czarna droga donikąd

Czy nowy 2024 rok, przyniesie jakieś pozytywne zmiany w polskim modelu energetycznym? Czy nadal Obywatele kraju nad Wisłą, będą zmuszeni dotować ten deficytowy twór, jakim jest polska energetyka węglowa?

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Polska energetyka węglowa - góry czarnego węgla na tle błękitnego nieba, pomiędzy nimi taśmociągi

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, które wciąż opierają swoją energetykę na węglu. Tymczasem ten surowiec nie tylko szkodzi środowisku i zdrowiu ludzi, ale także generuje ogromne koszty dla państwa i obywateli. Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) obliczyli, że utrzymanie węgla w miksie elektroenergetycznym do 2060 roku będzie droższe o ponad 300 mld zł niż przejście na odnawialne źródła energii (OZE) lub energetykę jądrową. Co więcej, węgiel utrudnia rozwój gospodarczy i konkurencyjność Polski na rynku międzynarodowym. Dlatego coraz więcej głosów wzywa do szybkiej i zdecydowanej transformacji energetycznej, która pozwoli Polsce być niezależną, nowoczesną i zieloną. Polska energetyka węglowa

Węgiel to droga donikąd

Węgiel jest powszechnie uważany za tani i niezawodny surowiec energetyczny, który zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jednak ta opinia jest coraz bardziej nieaktualna i nieprawdziwa. W rzeczywistości węgiel wymaga miliardowych dopłat ze strony państwa, które pokrywają obywatelskie podatki. Według danych OECD, Polska w 2021 roku przeznaczyła na ten cel 0,3 proc. PKB, głównie na dotowanie węgla. Tymczasem produktywność polskich kopalni węglowych jest nawet 10-krotnie mniejsza niż w USA czy Australii. A koszt wydobycia węgla w Polsce rośnie. Ponadto, to węgiel jest odpowiedzialny za ponad 80% emisji dwutlenku węgla (CO2) w Polsce. To przyczynia się do zmian klimatu i pogarszania jakości powietrza. Zanieczyszczenie powietrza powoduje liczne choroby i przedwczesne zgony, a to również generuje koszty dla systemu ochrony zdrowia i społeczeństwa, i to niemałe.

Polska energetyka węglowa, a może OZE lub atom?

W obliczu rosnących kosztów i zagrożeń związanych z węglem, Polska musi jak najszybciej zmienić swój miks elektroenergetyczny, czyli strukturę wytwarzania energii elektrycznej. Według obliczeń modelu PEI Energy Mix, opracowanego przez PIE i Polski Fundusz Rozwoju (PFR), istnieją dwa główne scenariusze transformacji energetycznej, które pozwolą Polsce być bez węgla już w 2040 lub 2050 roku. Oba scenariusze zakładają stopniowe wyłączanie bloków węglowych i rozwój OZE, ale różnią się tempem i zakresem inwestycji w energetykę jądrową.

Pierwszy scenariusz to przyspieszony rozwój OZE, który obejmuje rewizję istniejących barier dla rozwoju fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej przy jednoczesnym rozwoju energetyki jądrowej. W tym scenariuszu ostatnie bloki węglowe zostaną wyłączone w 2040 roku, a do tego czasu powstanie ok. 7,8 GW mocy jądrowych. W 2060 roku udział OZE w miksie elektroenergetycznym wyniesie 67%, a udział atomu 23%. Całkowity koszt tego scenariusza wyniesie 1751 mld zł.

Drugi scenariusz to kontynuacja transformacji z pierwszeństwem inwestycji w energetykę jądrową. W tym scenariuszu energia elektryczna przestanie być wytwarzana z węgla w 2050 roku, a do tego czasu powstanie ponad 9 GW mocy jądrowych. W 2060 roku udział OZE w miksie elektroenergetycznym wyniesie 51%, a udział atomu 39%. Całkowity koszt tego scenariusza wyniesie 1813 mld zł.

Korzyści z transformacji polskiej energetyki węglowej

Zmiana miksu elektroenergetycznego na bardziej zrównoważony i nowoczesny przyniesie Polsce wiele korzyści na różnych płaszczyznach. Transformacja energetyczna pozwoli Polsce spełnić swoje zobowiązania klimatyczne i uniknąć wysokich kar za nadmierną emisję CO2. Energetyczna transformacja obniży koszty energii elektrycznej dla konsumentów i przedsiębiorców, co zwiększy atrakcyjność Polski dla inwestorów. Zwłaszcza w energochłonnych sektorach przemysłu. Po trzecie, transformacja energetyczna poprawi jakość powietrza i zdrowia ludzi, co przełoży się na mniejsze obciążenie systemu ochrony zdrowia i wyższą jakość życia. Po czwarte, transformacja energetyczna stworzy nowe miejsca pracy i szanse rozwoju dla polskich firm i pracowników, zwłaszcza w sektorach związanych z OZE i atomem.

Czas na energetykę jądrową, polska energetyka węglowa to przeżytek

Energetyka jądrowa jest jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej w Polsce. Energetyka jądrowa ma wiele zalet, które sprawiają, że jest ona atrakcyjną alternatywą dla węgla. Pierwsza – energetyka jądrowa jest bezemisyjna, co oznacza, że nie emituje CO2 ani innych zanieczyszczeń do atmosfery. Druga – energetyka jądrowa jest stabilna i niezawodna, co oznacza, że zapewnia ciągłe i wysokiej jakości dostawy energii elektrycznej, niezależnie od warunków pogodowych czy pory roku. Trzecia – energetyka jądrowa jest konkurencyjna cenowo, co oznacza, że koszt produkcji energii elektrycznej z atomu jest niższy lub porównywalny z kosztem produkcji energii z innych źródeł. Czwarta – energetyka jądrowa jest bezpieczna, co oznacza, że ryzyko awarii lub wypadku jest minimalne, a odpady promieniotwórcze są skutecznie i odpowiedzialnie zarządzane.

Polska stoi przed historyczną szansą na zmianę swojego modelu energetycznego i dostosowanie go do wymogów XXI wieku. Węgiel, który przez lata był podstawą polskiej energetyki, staje się coraz droższy, nieefektywny i szkodliwy dla środowiska i ludzi. Dlatego Polska musi jak najszybciej zmienić swój miks elektroenergetycznym na bardziej zrównoważony i nowoczesny, oparty na OZE i atomie. Taka transformacja energetyczna przyniesie Polsce wiele korzyści na różnych płaszczyznach, takich jak klimat, gospodarka, zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój. Aby jednak tę transformację przeprowadzić, Polska musi podjąć wiele konkretnych działań i reform, które wymagają współpracy i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Tylko wtedy Polska będzie mogła być niezależna, nowoczesna i zielona. Polska energetyka węglowa

Ciekawy materiał wideo: JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA ELEKTROWNIE WĘGLOWE?

Może cię również zainteresować: Budowa elektrowni atomowych w Polsce z rekordowym poparciem społecznym

Słuchaj nas online!

Brak postów do wyświetlenia