Akcja Bezpieczna Podróż

0
24

Akcja Bezpieczna Podróż

Nadrzędnym celem akcji “Bezpieczna Podróż” jest zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych, zwłaszcza tych które skutkują trwałym kalectwem. Ten cel osiągniemy poprzez propagowanie świadomych zachowań oraz edukację i profilaktykę bezpieczeństwa uczestników komunikacji i transportu masowego, jak i indywidualnego. Wychodzimy z założenia, że profilaktyka to klucz.  Pozwala zarówno na redukcję społecznych i ekonomicznych kosztów nieszczęśliwych zdarzeń komunikacyjnych. Pozwala w wymiarze jednostkowym na ochronę przed potencjalną tragedią, która w długiej perspektywie może zaważyć nawet na losach całej rodziny.

W ramach realizacji celów kampanii społecznej, przygotowaliśmy konkursy tematyczne z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez samorządy oraz fundatorów komercyjnych. Pierwsze pytania-testy codziennie pojawiać się będą na stronie już od 1-szego września. Każdy z uczestników konkursu, odpowiadając poprawnie na pytania, będzie gromadzić punkty, które w klasyfikacji generalnej przesądzą o tym, do kogo trafi nagroda główna.

Bardzo duża liczba nagród w codziennych konkursach, wartych od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych, ma angażować konkursowiczów w czynne propagowanie idei kampanii oraz szerzenie wiedzy i świadomości bezpiecznego uczestnika komunikacji i transportu.

Dzięki systemowi opartemu na geolokalizacji, uczestnicy konkursu będą mogli zdobywać nagrody z puli wojewódzkiej,, które przekaże sam Marszałek Województwa, z puli powiatowej, od Starosty Powiatu, oraz z puli gminy lub miasta, wręczone przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta.

aplikacja…

Odbędzie się również konkurs w nieco innej formule, z innymi nagrodami,, do którego aby przystąpić, należy nakleić naklejkę na tylną szybę samochodu. Ma to na celu czynne zaangażowanie konkursowiczów przy jednoczesnej promocji marki.

Z oficjalnej strony akcji www.bezpiecznapodroz.org, od dnia 30 sierpnia dostępna będzie do pobrania aplikacja. Będzie przeznaczona na urządzenia mobilne, tablety i smartfony, która ułatwi uczestnikom branie czynnego udziału w konkursach. Codziennie eksperci będą przygotowywać pytania do konkursu oraz publikować artykuły związane z zagadnieniami bezpieczeństwa komunikacyjnego.

W działania na rzecz profilaktyki i edukacji będą zaaganżowane najróżniejsze media telewizyjne, radiowe i prasowe, te regionalne, jak i lokalne. Równolegle realizować będziemy kampanię komunikacyjną w internecie – na łamach fanpage’u na Facebooku pojawią się materiały promujące konkursy i artykuły.

Logo konkursu będzie promowane również na billboardach, banerach, autobusach, tramwajach, ulotkach, plakatach, jak i w wyżej wspomnianych – mediach oraz internecie.

Żeby zmaksymalizować skuteczność kampanii, zależy nam na włączeniu się do akcji nie tylko ITD, WORD-ów, Portów Lotniczych czy PKS, ale jak największej liczby firm, które mogą wesprzeć akcję swoim doświadczeniem i zaangażowaniem.