Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów

238
Co się zmieni w przepisach po 13 listopada ?

Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów

Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów
Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów

Pasy bezpieczeństwa. Odwieczny problem – zapinać czy nie ? Oczywiście, jak wszędzie, tak i w tej sprawie są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy zapinania pasów. Istnieje dużo teorii podważających ich używanie, i skłamałabym jakbym napisała, że ochronią nas w 100%. Zdarzają się wyjątki od reguły. Pamiętać należy jednak, że są to naprawdę nieliczne przypadki wśród wszystkich wypadków drogowych. Dodatkowo,  musimy być świadomi, że jest to po prostu nasz obowiązek – w przypadku nie zapięcia ich możemy otrzymać mandat.

Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów – czy należy nam się zadośćuczynienie ?

Ale co w przypadku, gdy zdarzyło nam się nie zapiąć pasów i niestety doszło do wypadku drogowego? Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa jako przyczynienie poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody to jeden z najczęstszych zarzutów podnoszonych przez ubezpieczyciela na etapie postępowania likwidacyjnego, a także w toku sprawy sądowej. Okoliczność powyższa stanowi główną przyczynę pomniejszania wysokości wypłacanego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Błędne jest jednak automatyczne przyjmowanie przez towarzystwa ubezpieczeń przyczynienia się poszkodowanego do szkody spowodowanej wypadkiem w przypadku podróżowania bez zapiętych pasów bezpieczeństwa – musi bowiem istnieć związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem poszkodowanego a szkodą.

Istnieją przypadki, gdy zakres urazów doznanych przez osoby jadące w zapiętych pasach bezpieczeństwa, nie różni się od zakresu urazów doznanych przez osoby podróżujące „bez pasów”. W takiej sytuacji nie ma podstaw do twierdzenia, że poszkodowany przyczynił się do zwiększenia swojej szkody. „Pasy chronią przed urazami przy zderzeniach czołowych, nie chronią jednak w przypadku zderzeń bocznych lub gdy samochód ulega przewróceniu (…)” (na podstawie opinii biegłego tak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 12 grudnia 2014 roku, sygn. I ACA 858/14)Należy jednak pamiętać, że każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Jak uzyskać odszkodowanie brak zapiętych pasów a nasze bezpieczeństwo

Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (I ACa 944/14): „Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa jest obowiązkiem ustawowym i jego naruszenie uzasadnia obciążenie poszkodowanego choćby częściowo następstwami wypadku. Zasadność tego obowiązku znajduje oparcie w badaniach naukowych, w tym w danych statystycznych, (…) które jednoznacznie wskazują na to, że “użycie pasów bezpieczeństwa, zwykle istotnie obniża zakres obrażeń”.

Zapoznaj się również Jak uzyskać odszkodowanie Zadośćuczynienie z art. 446