Jak uzyskać odszkodowanie ze zdarzenia drogowego?

491
ochlapanie
fot. Charlie Deets / Unsplash

Jak uzyskać odszkodowanie ze zdarzenia drogowego ?

Jak uzyskać odszkodowanie ze zdarzenia drogowego
Jak uzyskać odszkodowanie ze zdarzenia drogowego ?

W dniu 5 września 2004 r. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego śmierć poniósł Kazimierz K.-potrącenie pieszego przez kierującego pojazdem.  Wina sprawcy została stwierdzona wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 7 stycznia 2005 r. Córka poszkodowanego, Ewa B. samodzielnie zgłosiła szkodę do towarzystwa ubezpieczeń po ok 10 latach od zdarzenia. Została wydana decyzja odmowna, wskazano, że brak jest podstaw do przyznania na rzecz uprawnionej córki poszkodowanego jakichkolwiek świadczeń.

Sprawa została skierowana do rady prawnego, który w imieniu p. Ewa B. złożył pozew do Sądu. W toku postępowania zostały przeprowadzone liczne dowody m.in. z zeznań świadków oraz z opinii biegłego psychologa. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał, że więzi między powódką a jej ojcem były nadal bardzo silne pomimo, że nie mieszkali już razem, a powódka założyła własną rodzinę. Zgodnie z aktualnym poglądem doktryny i orzecznictwa, który to Sąd rozpoznający sprawę w pełni podzielił, najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 kodeksu cywilnego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008r.

W związku z powyższym na rzecz powódki przyznano kwotę 70.000 zł. tytułem zadośćuczynienia wraz z należnymi odsetkami. Sąd zasądził też w całości koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego.

Przeczytaj też : Jak uzyskać odszkodowanie – nieszczęśliwy finał jazdy na Podwójnym Gazie