Podsumowanie roku 2023 oraz plany na przyszłość. Rozmowa z Prezydentem Legionowa Romanem Smogorzewskim.

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Rozmowa z Prezydentem Romanem Smogorzewskim
Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski omówił podsumowanie roku 2023, podsumowując ważne inwestycje, modernizacje oraz wdrożenie proekologicznych rozwiązań.

W ostatnich dniach 2023 roku, mieliśmy okazję spotkać się z Prezydentem miasta Legionowo, Romanem Smogorzewskim, aby omówić osiągnięcia samorządowe minionego roku oraz plany na przyszłość. Rok ten okazał się być wyjątkowo pracowitym i owocnym dla Legionowa, pełnym ważnych inwestycji i projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Jednym z kluczowych osiągnięć było ukończenie budowy nowego basenu krytego, uznawanego za jeden z najnowocześniejszych i największych w regionie. Obiekt ten nie tylko służy rekreacji, lecz także stanowi miejsce edukacji i uprawiania sportu. Dodatkowo, przeprowadzono szereg inwestycji obejmujących budowę boisk, placów zabaw, ścieżek rowerowych i parkingów. Modernizacja oświetlenia ulicznego, kanalizacji i dróg również znalazła się wśród priorytetów.

W kontekście świadomego podejścia do ekologii, miasto Legionowo wprowadziło szereg rozwiązań proekologicznych, takich jak instalacja paneli fotowoltaicznych, dostępność ładowarek do samochodów elektrycznych oraz systematyczna kampania promująca segregację odpadów. Wszystko to miało na celu uczynienie miasta bardziej przyjaznym zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

Jednakże, Prezydent Roman Smogorzewski nie ukrywał, że organizowanie i przyjmowanie dzieci z obszarów dotkniętych wojną do szkół i przedszkoli było z pewnością ważnym krokiem w zapewnieniu im stabilności, wsparcia emocjonalnego i możliwości kontynuacji edukacji w trudnych warunkach. Taka inicjatywa wymagała jednak zorganizowanego podejścia, współpracy różnych podmiotów oraz uwzględnienia specyfiki potrzeb dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej. Dla miasta Legionowa również stanowiła wyzwanie dla codziennego funkcjonowania. Mimo tego, władze lokalne dostosowały się do zmieniających się obostrzeń, zapewniając mieszkańcom dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, kultury i pomocy społecznej. Lokalne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i wolontariusze otrzymały wsparcie, co dodatkowo podkreślało zasadę solidarności i odpowiedzialności społecznej. To był bardzo ważny i trudny egzamin, z którym miasto sobie poradziło.

Plany na 2024 rok

Przechodząc do planów na rok 2024, Prezydent Smogorzewski wyznaczył ambitne cele rozwojowe. Wśród nich znajduje się budowa nowego centrum kultury, mającego stać się miejscem spotkań, integracji i twórczości. Rozbudowa oferty sportowej i rekreacyjnej to kolejny krok, obejmujący m.in. budowę hali sportowej, lodowiska, skateparku i parku linowego. Zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych poprzez nasadzenia drzew, kwiatów i krzewów, a także tworzenie nowych miejsc odpoczynku, to elementy planu mającego uczynić Legionowo jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

Na zakończenie rozmowy, Prezydent Roman Smogorzewski życzył wszystkim mieszkańcom Legionowa oraz słuchaczom radia Bezpieczna Podróż :zdrowia, szczęścia i pomyślności, wyrażając nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie spokój i dobrobyt dla całej społeczności. Z kolei Radio BP również życzymy Prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu i Legionowianom pomyślności i sukcesów w realizacji planów na przyszłość. Niech 2024 rok będzie czasem dalszego rozwoju i pomyślności dla tego dynamicznego miasta i jego mieszkańców!

Z Prezydentem Romanem Smogorzewskim rozmawiała Patrycja Tabaczek

Zainteresował Cię temat społeczności legionowskiej? Więcej ciekawych tematów znajdziesz pod tym linkiem

Brak postów do wyświetlenia