Otwarcie Kart Historii Lotów Najważniejszych Osób W Państwie

Loty HEAD to loty najważniejszych osób w państwie, czyli premiera, prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu. Zgodnie z ustawą z 2019 roku, te loty mają być rejestrowane i udostępniane publicznie.

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Jan grabiec
W 2024 roku, nowy szef KPRM Jan Grabiec zniósł klauzulę tajności z decyzji Kuchcińskiego i zapowiedział, że udostępni wszystkie dane dotyczące lotów HEAD na pisemny wniosek.

W ostatnich latach polska scena polityczna była świadkiem kontrowersji związanych z rejestrowaniem i udostępnianiem informacji dotyczących lotów najważniejszych osób w państwie. W tym premiera, prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu. Wprowadzone w 2019 roku przepisy nakładają obowiązek rejestrowania tych podróży i udostępniania danych publicznie. Chyba że istnieje uzasadniona potrzeba utajnienia ze względu na tajemnicę państwową lub zagrożenie bezpieczeństwa, niemniej jednak transparentność i jawność są istotne dla demokratycznego funkcjonowania społeczeństwa.

W 2023 roku kontrowersyjna decyzja byłego szefa Kancelarii Premiera, Marka Kuchcińskiego, wstrząsnęła opinią publiczną. Kuchciński postanowił utajnić wszystkie informacje dotyczące lotów najważniejszych osób w państwie od 2020 roku do odwołania. Powołując się na tajemnicę państwową. Ta decyzja budziła wiele pytań i krytyki, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych oskarżeń o nadużywanie rządowych samolotów do celów prywatnych. Ponadto publiczność wyrażała obawy dotyczące przejrzystości działań administracji.

Jan Grabiec wprowadza pełną jawność lotów najważniejszych osób

W 2024 roku na scenie pojawił się nowy szef Kancelarii Premiera. Jan Grabiec, który podjął odważną decyzję o zniwelowaniu klauzuli tajności nałożonej przez jego poprzednika. Grabiec ogłosił, że wszystkie dane dotyczące lotów najważniejszych osób w państwie będą dostępne dla społeczeństwa na pisemny wniosek. Jego argument był prosty – obywatele mają prawo wiedzieć, jakie środki publiczne są wykorzystywane. Płacą podatki, aby dowiedzieć się, czy administracja stosuje te środki zgodnie z ich przeznaczeniem.

Decyzja Grabieca spotkała się z entuzjazmem społecznym i poparciem wielu działaczy społecznych, organizacji pozarządowych oraz części polityków. Czy wydatki publiczne są odpowiednio uzasadnione.

Jan Grabiec podkreślił, że transparentność powinna być fundamentem demokratycznego państwa prawa. Wprowadzenie jawności dotyczącej lotów HEAD to krok w stronę budowania zaufania między obywatelami a przedstawicielami władzy. Otwarta polityka informacyjna stanowi klucz do skutecznego sprawowania demokratycznego państwa.

Jeśli interesuje Cię aktualna sytuacja polityczna, gospodarcza, społeczna w Polsce i na świecie. Zachęcamy do czytania newsów na portalu Bezpieczna Podróż!

Słuchaj nas online!

Brak postów do wyświetlenia