Jak uzyskać odszkodowanie 20 lat wstecz ?

0
476
Jak uzyskać odszkodowanie 20 lat wstecz

Jak uzyskać odszkodowanie 20 lat wstecz ?

Jak uzyskać odszkodowanie 20 lat wsteczW dniu 15 lipca   1998   r.  w Warszawie, samochód osobowy marki Fiat 126p kierowany przez Grzegorza W. zderzył się z tramwajem. W wyniku zdarzenia poszkodowanym został przedni pasażer samochodu osobowego, Sławomir T. (w chwili zdarzenia w wieku lat 16). Sprawca zdarzenia Grzegorz W. został uznany winnym i skazany prawomocnym orzeczeniem sądu. Dopiero po 7 latach uzyskał należyte zadośćuczynienie. Czy wiesz, że możesz się starać o swoją rekompensatę jeszcze długi czas po wypadku? Przeczytaj i dowiedz się ,jak uzyskać odszkodowanie 20 lat wstecz.

Jak uzyskać odszkodowanie 20 lat wstecz – przedawnienie wyroku skazującego wynosi dwadzieścia lat od zdarzenia

Sławomir T.  wskutek wypadku doznał obrażeń ciała w postaci pourazowego pęknięcia śledzniony, wstrząśnienia mózgu. Zastosowano leczenie operacyjne poprzez przeprowadzenie splenektomii (usunięcia śledziony).  Po powrocie do domu przez półtora miesiąca był niesamodzielny i wymagał pomocy w codziennych czynnościach. W marcu 1999 r. Sławomir T. samodzielnie zgłosił szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń, które decyzją przyznało świadczenie w wysokości 18 000,00 zł. W roku 2002 i 2003 r. Sławomir T. ponownie trafił do szpitala celem przeprowadzenia leczenia operacyjnego laparotomii uwolnienia zrostów jelitowych. Każdorazowo po opuszczeniu szpitala poszkodowany wymagał około miesięcznego okresu rekonwalescencji, w tym pomocy osób najbliższych w powrocie do zdrowia. Rok później Sławomir T. ponownie wystąpił samodzielnie do Towarzystwa Ubezpieczeń z wnioskiem o ponowną analizę sprawy, który spotkał się z odmową dalszych wypłat. Sprawa została przekazana do kancelarii i skierowana do postępowania sądowego. W toku prowadzonego postępowania biegły ustalił 35 % trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wyrokiem z grudniu 2015 r. Sąd Okręgowy przyznał  na rzecz Sławomira T. kwotę 77 000,00 zł z tytułu zadośćuczynienia.

Poszkodowany w toku podjętych samodzielnie działań uzyskał kwotę 18 0000,00 zł , natomiast po skierowaniu sprawy do kancelarii udało się uzyskać dodatkowe 77 000,00 zł. Łączny wynik w sprawie to 95 000,00 zł. Wypada również zwrócić uwagę, iż przedawnienie w sprawach, w których zapadł wyrok skazujący sprawcę wynosi dwadzieścia lat od zdarzenia.

Szkoda w wypadku komunikacyjnym? Przeczytaj Jak uzyskać odszkodowanie w wypadku komunikacyjnym – niesprawiedliwe potraktowanie ubezpieczyciela