Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu straty bliskiej osoby?

234

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu straty bliskiej osoby

Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu straty bliskiej osoby ?

20 października 2000 roku miał miejsce wypadek komunikacyjny. Kierujący pojazdem marki autosan Andrzej P. nie zastosował  się do znaku drogowego „ustąp pierwszeństwa przejazdu” i wjechał na skrzyżowanie doprowadzając do zderzenia z jadącą na rowerze Zofią K. W wyniku wypadku poszkodowana doznała ciężkich obrażeń ciała. W ich następstwie zmarła dwa dni później. Wyrokiem Sądu Rejonowego sprawca wypadku został uznany winnym zarzucanego mu czynu. Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu straty bliskiej osoby ?

Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu straty bliskiej osoby

Mąż poszkodowanej Zygmunt K. zgłosił swoje roszczenie do towarzystwa ubezpieczeń. Ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność co do zasady. W zawiązku z tym, rok po wypadku wypłacił na rzecz uprawnionego męża poszkodowanej kwotę 25 000 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. W 2014 r. p. Zygmunt K. ponownie wystąpił do towarzystwa ubezpieczeń z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia. Odmówiono jednak dalszych wypłat.  W 2015 r. sprawa została przekazana do radcy prawnego naszej Kancelarii i skierowana na drogę sądową, gdzie odbyła się tylko jedna rozprawa…

Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu straty bliskiej osoby – pogorszenie sytuacji życiowej

Zdarzenie, z tytułu którego uprawniony dochodził swojego roszczenia miało miejsce przed wejściem w życie art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. A jego treść brzmi „ Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Wobec tego  roszczenie o zadośćuczynienie oparte zostało na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. z tytułu naruszenia dóbr osobistych w postaci więzi powoda Zygmunta K. z jego żoną. W ocenie Sądu spowodowanie śmierci Zofii K. naruszyło dobro osobiste powoda w postaci prawa do więzi rodzinnych, czyniąc go osobą bezpośrednio poszkodowaną wypadkiem z dnia 20 października 2000 r. Sąd orzekający przyjął za całkowicie ugruntowane i jednoznaczne stanowisko Sądu Najwyższego, wypracowane w ostatnich latach co do możliwości zasądzenia na podstawie art. 448 k.c. zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że prawo do życia w pełnej rodzinie i utrzymania tego rodzaju więzi stanowi dobro osobiste członków rodziny (w tym przypadku męża) i podlega ochronie na podstawie art. 23 i art. 24 k.c. Jak wynika z orzecznictwa Sądów zerwanie więzi łączącej męża z żoną stanowi naruszenie dobra osobistego powoda, a szkoda przez niego doznana zasługuję na ochronę prawną.

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powoda p. Zygmunta K. kwotę 100.000 zł. tytułem zadośćuczynienia. Dopiero na etapie sądowym udało się uzyskać na rzecz uprawnionego należną kwotę zadośćuczynienia po śmierci żony. Warto skierować sprawę do Sądu nawet jeśli od zdarzenia minęło wiele lat.

 

Może zainteresować Cię również Jak uzyskać odszkodowanie wypadek śmiertelny w rodzinie

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia