Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne poza granicami kraju, czyli karta EKUZ

16236
karta EKUZ

Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne poza granicami kraju, czyli karta EKUZ

Wakacje dopiero za kilka miesięcy, ale zbliża się okres gdy większość osób zaczyna planować swój wypoczynek. Planując wakacje pamiętamy o zakupie kremów z filtrem, dmuchanego materaca czy wygodnych butów, jeśli wybieramy się w góry. Do listy spraw do dopilnowania przed wyjazdem należy obowiązkowo dopisać ubezpieczenie zdrowotne, które zadziała poza granicami Polski, a jest bezpłatne. To karta EKUZ.

karta EKUZ
karta EKUZ

Co to jest karta EKUZ 

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach należących do Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Zatem jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ, to możesz wystąpić o wydanie takiej karty. O kartę powinni również wnioskować członkowie twojej rodziny, gdyż każdy musi mieć własną kartę EKUZ. Wydanie karty jest bezpłatne.

Co obejmuje karta EKUZ?

Będąc posiadaczem karty EKUZ możemy skorzystać bezpłatnie z opieki medycznej w takim samym zakresie jak obywatele państwa, w którym akurat przebywamy. Należy pamiętać, że zakres bezpłatnej opieki medycznej w krajach członkowskich, może się różnić od tego oferowanego w Polsce. Karta EKUZ nie obejmuje prywatnych placówek medycznych.

Jak i gdzie złożyć wniosek o kartę EKUZ?

Wniosek składamy w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej naszemu miejscu zamieszkania. Do druku wniosku należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające objęcie nas ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę to może być ostatni dokument RMUA, aktualna książeczka ubezpieczeniowa albo zaświadczenie pracodawcy. Osoby prowadzące własny biznes powinny do wniosku załączyć dowód wpłaty składki za ubezpieczenie zdrowotne, podobnie jak osoby objęte KRUS.

Osoby bezrobotne otrzymają stosowne zaświadczenie w urzędzie pracy, który odprowadza za nie składki. Natomiast uczniowie, studenci, a także niepracujący małżonkowie są zobowiązani dostarczyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła wspomniane osoby do ubezpieczenia oraz dokument zgłoszenia do ubezpieczenia.

karta EKUZ, spokojne wakacje
karta EKUZ, spokojne wakacje

Jak długo trzeba czekać na EKUZ?

To jak długo będzie trzeba czekać na kartę jest uzależnione od drogi złożenia dokumentów. Jeśli dokumenty doręczone zostaną osobiście, wtedy karta jest wydawana od ręki. Jeśli dokumenty były wysłane listem poleconym, wtedy trzeba poczekać kilka dni na wyrobienie karty.

karta EKUZ, to po co mi ubezpieczenie podróżne?

W ramach bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, jakie gwarantuje karta EKUZ możemy liczyć na pomoc medyczną, jednak z racji różnic w zakresie świadczeń bezpłatnych w danym kraju, może się okazać, że karta nie wystarczy i za pewne procedury medyczne będzie trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Pamiętajmy, że w ramach karty EKUZ nie zostaną pokryte koszty akcji poszukiwawczej, transportu powrotnego do Polski, kosztów utraconego bagażu. Ubezpieczenie podróżne obejmuje wyżej wspomniane opcje, jak również szereg innych usług, np. pomoc tłumacza, pomoc prawna czy OC w życiu prywatnym.

Wybierając się w podróż zadbajmy przede wszystkim o wykupienie ubezpieczenia podróżnego, w ramach, którego ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia poza granicami Polski, a także opłaci wiele innych usług niezbędnych gdy ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi czy nagle zachorujemy. Karta EKUZ to doskonałe uzupełnienie polisy podróżnej.

 

Przeczytaj też: Jak wybrać dobre ubezpieczenie mieszkania i domu?