Temperament – wpływ na osobowość

0
237
Temperament

Każdy człowiek jest inny. Ludzi odróżnia nie tylko wygląd, ale i cechy charakteru. Dzięki nim w indywidualny sposób reagują na różne życiowe sytuacje. To właśnie temperament jest odpowiedzialny za wiele naszych reakcji. Czym on faktycznie jest? Jakie są jego rodzaje? Jak wpływa na kształtowanie naszej osobowości?

Temperament – podstawowe pojęcie

Od wieków wielcy myśliciele zastanawiali się, co powoduje, że jedna osoba zupełnie inaczej odczuwa dane zdarzenie od drugiej. Aktualny podział czterech rodzajów temperamentu ustalił już Hipokrates w czasach starożytnych. Temperament towarzyszy nam już od wczesnego dzieciństwa. Jego cechy szczególnie widoczne są właśnie u najmłodszych, których w różnych sytuacjach charakteryzują spontaniczne zachowania. Bardzo ważne, by pojedynczej reakcji automatycznie nie przypisywać rodzajowi temperamentu. Z drugiej strony, jego cechy mają często decydujące znaczenie, jeśli chodzi o sposób reakcji na okoliczności przytrafiające się nam na co dzień. Temperament człowieka szczególnie ujawnia się w sytuacjach stresujących. Warto podkreślić, że jego cechy mogą być zarówno przeszkodą, jak i przynosić wiele korzyści. Choć stanowią podstawę naszej osobowości, to ostatecznie nie decydują o sukcesach czy porażkach w życiu. Temperamentu nie można tak po prostu zmienić. Jednak dzięki niemu jesteśmy w stanie zrozumieć pewne mechanizmy naszego działania.

Temperament

Temperament – rodzaje

Jak już wyżej wspomnieliśmy, aktualnie wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje temperamentu. Pierwszy z nich to typ choleryczny. Osoby z tym temperamentem lubią dominować, często działają pod wpływem impulsu. U choleryków najczęściej możemy zauważyć wybuchy złości i agresji. Są przy tym ambitni i chętnie podejmują się trudnych wyzwań. Z drugiej strony, trudno jest im przyjąć nawet konstruktywną krytykę. Drugim rodzajem jest temperament sangwiniczny. W tym przypadku ludzie są otwarci i towarzyscy. Wyróżnia ich optymistyczne podejście do życia. Jednocześnie sangwinicy są bardzo emocjonalni, co niekiedy utrudnia im podejmowanie decyzji. W przypadku temperamentu flegmatycznego cechą wyróżniającą jest wysoka samokontrola Flegmatyka bardzo trudno jest wyprowadzić z równowagi. Choć jest bardzo dobrym słuchaczem, to potrzebuje czasu, zanim zaufa drugiej osobie. Nie lubi podejmować działań, które wymagają pośpiechu.

Temperament – element naszego życia

Ostatni z czterech typów to temperament melancholiczny. Podobnie jak flegmatyk, melancholik jest dobrym słuchaczem i ostrożnie dobiera ludzi wokół siebie.  Bardzo często przejawia silne lęki i obawy o swoje życie, jest bardzo wrażliwy. Osoby z tym temperamentem w wielu przypadkach wykazują wybitne artystyczne zdolności. Z drugiej strony, mając niskie poczucie własnej wartości, bardzo łatwo można je urazić. Swoją interpretację podziału temperamentu wyróżnił także m.in. rosyjski filozof i lekarz – Iwan Pawłow. Laureat nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny brał pod uwagę cechy ośrodkowego układu nerwowego, które uznawał za wrodzone. Według Pawłowa podział wyglądał następująco: melancholik to typ słaby. Z kolei typ silny dzieli się na dwie podkategorie: niezrównoważony (choleryk), zrównoważony powolny (flegmatyk) oraz zrównoważony ruchliwy (sangwinik). 

Foto: Canva.com

Zobacz także: https://bezpiecznapodroz.org/?p=107469&preview=true – Choroba afektywna dwubiegunowa