Coraz więcej rozwodów

77
Coraz więcej rozwodów - Kardynał Kazimierz Nycz
Coraz więcej rozwodów - Kardynał Kazimierz Nycz

Kardynał Kazimierz Nycz przyznał, że mamy coraz więcej rozwodów w Polsce. Metropolita warszawski podkreślił, że skala rozwodów ” przerosła przewidywania ” Kościoła katolickiego. W poprzednich latach według kardynała związki niesakramentalne były zjawiskiem incydentalnym, dziś jest to zjawisko powszechne i bardzo modne. Jednocześnie przyznaje, że Kościół też nie pozostaje bez winy. Powiedział: – ” Trzeba przyznać, że w nauczaniu Kościoła dotyczącym powołania chrześcijańskiego, za mało mówiliśmy o powołaniu do życia małżeńskiego i rodziny.

Coraz więcej rozwodów a kościół

Kardynał Nycz przyznał, że prawda o małżeństwie i rodzinie , którą głosi Kościół jest dla współczesnego człowieka wymagająca i trudna. Dodał, że Kościół powinien wzmacniać rodziny, najpierw podnosząc jakość przygotowania do sakramentu małżeństwa a później towarzysząc młodym małżonkom.

Coraz więcej rozwodów – statystyki

Według danych ze spisu powszechnego, opublikowanego przez GUS w kwietniu tego roku, w Polsce rośnie liczba rozwodników. Wśród osób w wieku 15 lat i więcej nadal najliczniejszą grupą są ludzie w związkach małżeńskich (54 proc. przy 56 proc. w 2011 roku). Jednocześnie jak zauważono w raporcie “znacznie wzrósł” udział osób rozwiedzionych. 5 proc. w 2011 roku do 7,6 proc. w 2021 roku. Oznacza to, że liczba rozwodników wzrosła o ponad 800 tys.

Słuchaj Radia Bezpieczna Podróż !