Świadczenie 500 plus w 2023 roku

2850

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Świadczenie 500 plus w 2023 roku będzie nadal wypłacane na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia

Świadczenie 500 plus w 2023 roku będzie nadal wypłacane na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia. Przysługiwać będzie również seniorom i osobom niepełnosprawnym. Sprawdź czy spełniasz warunki potrzebne do przyznania świadczenia, oraz do kiedy i gdzie składać wnioski aby utrzymać ciągłość wypłat.

Krótko o 500 plus

Rządowy program „Rodzina 500+” cieszy się ogromną popularnością wśród polskich rodzin.

Rządowy program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i obowiązuje do dziś. Ma za zadanie zmobilizować Polaków do powiększenia rodziny i przyczynić się do poprawy ich sytuacji materialnej. W ramach tego programu każdej rodzinie przysługuje świadczenie w wysokości 500 złotych na dziecko do ukończenia 18 roku życia. Ważne jest to, że w tym programie nie ma kryteriów dochodowych. Oznacza to, że może je pobierać każdy bez względu na dochód. Prawo do świadczenia jest ustalane na rok i trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków. Program 500 plus cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a do jego pobierania uprawnionych jest około 6,5 mln dzieci.

Kiedy złożyć wniosek?

W przypadku wniosku o 500 plus najważniejsze jest, żeby pamiętać o obowiązujących terminach. Ich pominięcie może skutkować bowiem, brakiem wypłaconego świadczenia w jednym lub nawet więcej miesiącach. Dzieje się tak dlatego, że od momentu złożenia pisma, do wypłaty środków muszą minąć dwa miesiące. Z tego wynika, że od początku 2023 roku realizowana będzie wypłata świadczenia, gdy wniosek został złożony w następujących datach:

-listopad 2022- wypłata od 1 do 31 stycznia;

-grudzień 2022- wypłata od 1 do 28 lutego;

-styczeń 2023- wypłata od 1 do 31 marca;

-luty 2023- wypłata od 1 do 30 kwietnia;

-marzec 2023- wypłata od 1 do 31 maja.

Nowy okres dla świadczenia 500 plus rozpoczyna się 1 czerwca każdego roku. Dlatego, jeśli chcemy uzyskać świadczenie na cały okres, czyli od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku, pilnujmy terminów. Zatem kiedy najlepiej złożyć wniosek? Wniosek złożony do 30 kwietnia 2023 roku przedłuży wypłatę świadczenia na kolejny rok. I co najistotniejsze, zachowamy ciągłość wypłat i nie stracimy wówczas ani jednego zasiłku. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, których dziecko urodziło się po rozpoczęciu okresu świadczenia. Wówczas nie obowiązuje nas wypłata pieniędzy dopiero po dwóch miesiącach od złożenia wniosku. Otrzymamy świadczenie natychmiast za cały okres od momentu narodzin dziecka. Ważne jest, aby pamiętać, że pismo musimy dostarczyć do trzech miesięcy od urodzenia dziecka.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” można składać wyłącznie drogą elektroniczną. W latach ubiegłych mieliśmy możliwość złożenia pisma osobiście do urzędu gminy lub złożyć je przez internet. W tym roku jedyną formą jest droga elektroniczna. Wniosek należy złożyć do ZUS, korzystając z jednej z platform:

-portalu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

-platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

-aplikacji mobilnej mZUS;

-serwis ePUAP;

-bankowości internetowej.

Złożenie wniosku jest szybkie i dosyć proste. Zajmie nam zaledwie kilka minut i na pewno trafi do odpowiednich organów. Nie są też wymagane żadne dodatkowe dokumenty, aby uzyskać świadczenie. Osoby, które nie posiadają komputera i internetu, mogą złożyć dokumenty w specjalnych mobilnych punktach. Możemy je znaleźć między innymi w placówkach ZUS, KRUS, czy na poczcie.

Czy świadczenie 500 plus wzrośnie w 2023 roku?

Czy świadczenie 500 plus wzrośnie w 2023 roku? Wydawać by się mogło, że w związku z galopującą inflacją powinno. Od kilku miesięcy trwały dyskusje dotyczące waloryzacji świadczenia. Pojawiły się nawet propozycje zwiększenia dopłat nawet o 40 procent. Wówczas rodzice otrzymywaliby nie 500, a 700 złotych na każde dziecko. Jednak Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, zapowiada, że rząd nie planuje zmieniać swojego sztandarowego świadczenia. Podobnego zdania jest minister finansów, Magdalena Rzeczkowska. Tak więc nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie rodziny otrzymają wyższe świadczenie na dziecko.

Świadczenie 500 plus dla seniorów

Świadczenie 500 plus dla seniorów jest przyznawane od 2019 roku. Przysługuje osobom powyżej 75 roku życia, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku jednak obowiązuje kryterium dochodowe. W sytuacji kiedy dochód seniora przekracza ustaloną kwotę w danym roku, istnieje możliwość wprowadzenia tzw zasady, złotówka za złotówkę. Próg dochodowy dla seniora od 1 marca 2023 roku wzrośnie do 2157,80 zł. Oznacza to, że senior otrzyma 500 plus w pełnej wysokości, w momencie gdy jego dochód nie przekroczy 1657,80 zł brutto.

Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć w ZUS, KRUS, drogą pocztową lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Senior może zrobić to osobiście lub za pośrednictwem opiekuna prawnego lub pełnomocnika. W przypadku kiedy ubiegamy się po raz pierwszy o przyznanie świadczenia 500 plus, musimy wykonać kilka kroków. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczenie do I grupy inwalidów. Następnie zostajemy skierowani na badanie do lekarza orzecznika ZUS, który zdecyduje o przyznaniu świadczenia.

Świadczenie 500 plus dla osób niepełnosprawnych

500 plus dla osób z niepełnosprawnościami jest formą wsparcia finansowego

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla niepełnosprawnych, to forma dodatkowego wsparcia finansowego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Aby je otrzymać, należy spełnić następujące warunki:

-mieć ukończone 18 lat;

-posiadać status osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji;

-mieć miejsce zamieszkania w Polsce lub polskie obywatelstwo, mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce;

-nie posiadać uprawnień do emerytury, ani renty, nie mieć ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych;

-posiadać uprawnienia do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie może przekraczać 2896,13 zł.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek. Możemy to zrobić osobiście lub przy pomocy przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, bądź opiekuna faktycznego. Wniosek możemy złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Możemy również skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Druk wniosku ESUN znajdziemy na stronie www.zus.pl.oraz w salonach obsługi klientów ZUS. Próg dochodowy od 1 marca 2023 roku, dla osób niepełnosprawnych wzrośnie do kwoty 2157,80 zł. Wynika to z tego, że wskaźnik waloryzacji w roku 2023, wyniesie 13,8 proc. stąd też wyższy próg dochodowy dla osób niepełnosprawnych.

Przeczytaj także: Zaskakująco wysokie emerytury

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia