Wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych – czym jest?

Jak działa wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych?

156
wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych - szereg stojących obok siebie wózków inwalidzkich
Wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych PFRON działa w całym kraju.

 Osoby z różnymi niepełnosprawnościami często muszą korzystać z urządzeń specjalistycznych. W tym roku naprzeciw ich potrzebom wyszedł PFRON, oferując możliwość ich wypożyczenia. Zatem czym jest wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych i jak można z niej korzystać?

Dla wielu osób niepełnosprawnych zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub ułatwiającego komunikację jest dużym wyzwaniem. Dzieje się tak, gdyż zwykle refundacja nie pokrywa całej ceny urządzenia, a jedynie jej część. Warto wiedzieć, że sprzęt dla niepełnosprawnych to często koszt nawet kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych. Bywa też tak, że niepełnosprawność pojawia się nagle – np. na skutek wypadku komunikacyjnego. Wówczas koszt łóżka rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego lub innego wyposażenia może przerosnąć możliwości finansowe nawet bardziej zamożnych osób. Na szczęście pojawia się możliwość skorzystania z wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami.

Co można wypożyczyć?


Wiemy już, czym jest wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych. Pojawia się jednak pytanie, jakie urządzenia rehabilitacyjne i wspomagające komunikację można wypożyczyć. Ich lista jest bardzo długa i obejmuje potrzeby ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. Można tu znaleźć łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu i podnośniki. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu mogą wypożyczyć napędy, ręczne i elektryczne skutery oraz wózki inwalidzkie. Niewidomi i słabowidzący wypożyczą z kolei linijki i drukarki brajlowskie. Mogą również skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania, a także powiększalników przenośnych i stacjonarnych. Sprzęt i oprogramowanie przygotowano dla tych, którzy z różnych przyczyn mają problemy z komunikacją. Skorzystają oni ze specjalistycznych programów, tabletów i zestawów do komunikacji. Wypożyczalnia oferuje również sprzęt dla niesłyszących i słabo słyszących. Wypożyczą oni aparaty słuchowe oraz systemy wspomagające słyszenie. Wszystkie osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z doradztwa pozwalającego na wypożyczenie sprzętu odpowiadającego ich potrzebom.

Czym jest wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych? – Jak z niej skorzystać?


Aby skorzystać z wypożyczalni, należy złożyć wniosek przez System Obsługi Wsparcia. Znajduje się on na stronie PFRON-u. Wiele spraw można także załatwić przez system iPFRON. O urządzenia mogą wnioskować ci, którzy posiadają ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te ponadto na 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie mogą otrzymać dofinansowania z PFRON-u lub NFZ-u na taką samą technologię, jaką zamierzają wypożyczyć. Jest jednak od tego wyjątek. Niepełnosprawny, który utracił swój sprzęt lub nie może z niego korzystać z powodu pogorszenia stanu zdrowia, może zwrócić się do oddziału wojewódzkiego PFRON-u. Wówczas jego sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie. Poza orzeczeniem do wniosku trzeba także dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne. Dotyczy to jednak tylko urządzeń zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wniosek powinien być podpisany elektronicznie – profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, beneficjent podpisuje umowę z RARS i wpłaca jednorazową kaucję zwrotną. Jej wysokość to 2% wypożyczanego sprzętu.

Czym jest wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych? – Co dalej?

Pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku powoduje, że pracownik CIDON umawia się z osobą niepełnosprawną i organizuje konsultację. Ma ona na celu doradztwo w zakresie wypożyczanego sprzętu. Podczas porady można przetestować działanie urządzeń na dostępnych egzemplarzach. Termin i miejsce konsultacji są uzgadniane z osobą niepełnosprawną. Wnioskodawca może także zdecydować się na samo dostarczenie mu technologii – bez porady czy szkolenia. Umowa wypożyczenia sprzętu jest zawierana elektronicznie lub na piśmie. Musi to nastąpić najpóźniej w dniu dostarczenia urządzeń do osoby niepełnosprawnej. Dokument ten obowiązuje przez rok lub krócej – zależnie od okresu ważności orzeczenia. Umowę można również przedłużyć. Aby to zrobić, osoba niepełnosprawna musi zadeklarować chęć jej kontynuowania w systemie SOW. Może to jednak uczynić najpóźniej na miesiąc przed terminem wygaśnięcia obowiązującej umowy. Po zakończeniu wypożyczania sprzętu kaucja zostanie zwrócona wnioskodawcy.

Chcesz wiedzieć, jakie informacje o wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych przekazuje PFRON? Obejrzyj ten film.

Może Cię także zainteresować, jakie są udogodnienia dla niepełnosprawnych studentów