Czarne świąteczne kartki

Estońscy kierowcy otrzymują czarne świąteczne kartki, aby zachęcić ich do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Kartki zawierają wezwanie do przestrzegania przepisów drogowych i informacje o kursach doskonalenia techniki jazdy. Kiedy u nas? Może nie tylko mandaty a trochę psychologii?

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Czarne świąteczne kartki
Czarne świąteczne kartki dla kierowców

Estońska policja postanowiła wysłać czarne świąteczne kartki do kierowców, którzy w mijającym roku dopuścili się największej liczby wykroczeń. Kartki mają być formą wezwania do poprawy zachowania na drodze. W kartkach policja przypomina kierowcom o przepisach ruchu drogowego i o konsekwencjach ich łamania. Zawierają one również informacje o kursach doskonalenia techniki jazdy, które oferowane są przez estońskie służby ruchu drogowego.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na różne sposoby

Karty wysłane zostaną do około 100 kierowców, którzy w 2023 roku otrzymali co najmniej 10 mandatów za wykroczenia drogowe. Karty mają być dostarczone do domów kierowców przed świętami Bożego Narodzenia. Estońska policja liczy, że karty świąteczne będą skutecznym sposobem na zwrócenie uwagi kierowców na ich bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

Możliwe efekty działania akcji:

 • Kierowcy, którzy otrzymają czarne kartki, mogą być bardziej skłonni do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Akcja może zwiększyć świadomość społeczną na temat bezpieczeństwa na drogach.
 • Akcja może zachęcić kierowców do uczestniczenia w kursach doskonalenia techniki jazdy.

Oczywiście, nie można zagwarantować, że akcja będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo na drogach w Estonii. Jednak jest to jeden z wielu sposobów, w jakie policja może próbować zmienić zachowania kierowców.

Czy akcja estońskiej policji miałaby sens w Polsce?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, akcja ma kilka potencjalnych zalet:

 • Możliwe jest, że przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach w Polsce.
 • Może zwiększyć świadomość społeczną na temat bezpieczeństwa na drogach.
 • Może zachęcić kierowców do uczestniczenia w kursach doskonalenia techniki jazdy.

Z drugiej strony, akcja ma również pewne wady:

 • Może być postrzegana jako forma represji ze strony policji.
 • Może nie być skuteczna w przypadku kierowców, którzy nie są skłonni do zmiany swojego zachowania.

Ostatecznie, to, czy akcja miałaby sens w Polsce, zależy od kilku czynników, w tym:

 • Obecnego stanu bezpieczeństwa na drogach w Polsce.
 • Stopnia świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa na drogach.
 • Skłonności kierowców do zmiany swojego zachowania.

Jak poprawić skuteczność akcji Czarne świąteczne kartki w Polsce:

 • Akcja powinna być skierowana do kierowców, którzy popełnili poważne wykroczenia, takie jak jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h lub spowodowanie wypadku.
 • Akcja powinna być przeprowadzona w sposób bardziej osobisty, na przykład poprzez rozmowę z kierowcami lub odwiedzenie ich w domu.
 • Akcja powinna być połączona z innymi działaniami, takimi jak zwiększone patrole policji lub kampanie edukacyjne.

Jeśli akcja zostałaby przeprowadzona w sposób przemyślany i skuteczny, to mogłaby mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo na drogach w Polsce.

co godzinę bezstronny serwis informacyjny w radio Bezpieczna Podróż – radio niezaangażowane politycznie prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami

najlepsze jedzenie i catering w restauracji Zdrówko prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Posłuchaj audycji Kulinarna Nawigacja z Jarosławem Uścińskim szefem Kulinarnej Kadry Narodowej

Brak postów do wyświetlenia