Zmniejszenie liczby godzin religii w szkołach

Zmniejszenie liczby finansowanych z budżetu państwa godzin katechezy z dwóch do jednej w tygodniu – minister edukacji Barbara Nowacka jest pod ostrzałem ze strony Kościoła katolickiego! Pamiętajmy że kiedy Kościół zajmował się na własną rękę katechezą to była to 1 godzina w tygodniu.

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Barbara Nowacka nowa ministra edukacji i Zmniejszenie liczby godzin religii
Zamach na polskie szkolnictwo Barbara Nowacka nowa ministra edukacji i Zmniejszenie liczby godzin religii

Nowa minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że chce zmniejszyć liczbę finansowanych z budżetu państwa godzin katechezy z dwóch do jednej w tygodniu. Chce też, aby lekcje religii odbywały się na początku lub na końcu dnia szkolnego, a oceny z religii nie były brane pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen na świadectwie.

Sytuacja ze zmniejszeniem godzin katechezy w szkołach jest złożona i kontrowersyjna

Te plany spotkały się z krytyką ze strony Kościoła katolickiego. Biskupi zarzucają ministerstwu, że chce „usunąć religię ze szkół”. Sądzą, że takie zmiany naruszą postanowienia konkordatu, który gwarantuje katolikom prawo do nauczania religii w szkołach publicznych. Z drugiej strony, plany minister Nowackiej popierają zwolennicy świeckości państwa. Uważają, że obecność religii w szkołach publicznych jest niesprawiedliwa wobec osób niewierzących lub wyznania innego niż katolickie.

Obecnie nie wiadomo, czy plany minister Nowackiej zostaną zrealizowane. Zależy to od tego, czy będzie w stanie wynegocjować je z Kościołem katolickim. Pieniądze, które państwo przeznacza na finansowanie nauczania religii w szkołach publicznych. W 2023 roku było to około 1,5 mld złotych. To oznacza, że każda godzina katechezy finansowana jest ze środków publicznych kosztem około 220 zł. Tanio nie jest jak na duchowość!

Oto kilka dodatkowych informacji, które mogą być istotne dla opisu sytuacji:

  • Według badań CBOS, w 2022 roku 59% Polaków opowiada się za obecnością religii w szkołach publicznych. Z drugiej strony, 37% Polaków uważa, że religia powinna być nauczana tylko w szkołach prywatnych lub religijnych.
  • W 2023 roku nauki religii w szkołach publicznych w Polsce uczęszczało 71% uczniów.
  • Zmiany w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych wymagają zmiany przepisów prawa.
    • Jeśli minister Nowacka zrealizuje swoje plany i zmniejszy liczbę godzin katechezy z dwóch do jednej, to oszczędności dla budżetu państwa wyniosą około 375 mln złotych.

co godzinę bezstronny serwis informacyjny w radio Bezpieczna Podróż – radio niezaangażowane politycznie prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami

najlepsze jedzenie i catering w restauracji Zdrówko prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Posłuchaj audycji Kulinarna Nawigacja z Jarosławem Uścińskim szefem Kulinarnej Kadry Narodowej

Brak postów do wyświetlenia