Bezpieczeństwo seniorów i uczniów w naszym mieście oraz troska o osoby w kryzysie bezdomności

Straż Miejska w Legionowie monitoruje sytuację, zapewnia bezpieczeństwo i pomaga ludziom w potrzebie. Rozmowa z Komendantem Straży Miejskiej w Legionowie Panem Adamem Nadworskim.

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Senior w legionowie
Straż Miejska w Legionowie udziela wsparcie w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa osobistego, w tym udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony swojego domu i mieszkania, a także poruszania się po mieście.

Straż Miejska W Legionowie podejmuje następujące działania w kwestii ochrony osób zagrożonych kryzysem bezdomności:

  1. Patrole społeczne. Straż Miejska wLegionowie organizuje regularnie patrolie w obszarach, gdzie często przebywają osoby w kryzysie bezdomności ,w nieużytkach i pustostanach w celu monitorowania sytuacji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz oferowania pomocy w sytuacjach nagłych.
  2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Nawiązywanie współpracy z organizacjami charytatywnymi i instytucjami zajmującymi się pomocą bezdomnymi w celu skoordynowanego działania i efektywnej pomocy.
  3. Pomoc w sytuacjach awaryjnych. Udzielanie wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, zimowe noclegownie, dostęp do posiłków i lekarstw.
  4. Edukacja społeczna. Organizowanie kampanii edukacyjnych wśród społeczności lokalnej na temat problemów związanych z bezdomnością, aby zwiększyć świadomość i zrozumienie tej kwestii.
  5. Pośrednictwo społeczne. Działania mające na celu ułatwianie kontaktu bezdomnych z dostępnymi zasobami, takimi jak schroniska, kliniki zdrowia, czy programy pomocy socjalnej.
  6. Wsparcie dla działań społecznościowych: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej, które skupiają się na rozwiązaniu problemów związanych z bezdomnością.
  7. Szkolenia : Szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej, aby mogli lepiej rozpoznawać sytuacje osób zagrożonych bezdomnością i umieć świadczyć im skuteczną pomoc.

Straż Miejska w Legionowie oferuje pomoc seniorom w ramach programu “Bezpieczny Senior”

Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Legionowie prowadzi cykl spotkań z seniorami w zakresie przeciwdziałania przemocy i innym zagrożeniom dla bezpieczeństwa seniorów.

W zakresie bezpieczeństwa finansowego Straż Miejska oferuje następujące działania:

1. Edukację seniorów o zagrożeniach związanych z zakupami w Internecie, takimi jak oszustwa i wyłudzenia.

2.Wsparcie w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa finansowego, w tym udzielanie porad dotyczących bezpiecznego dokonywania transakcji.

3.Współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie przeciwdziałania oszustwom i wyłudzeniom

Pomoc jaką oferuje Straż Miejska w Legionowie w kontekście Bezpiecznej drogi do Szkoły – Posterunki Szkolne


Straż Miejska w Legionowie w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzi Posterunki Szkolne. Są to miejsca, w których strażnicy miejscy pełnią służbę w godzinach porannych, kiedy uczniowie udają się do szkoły. Posterunki znajdują się w pobliżu szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Legionowa. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na kierujących oraz pieszych, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym w wytypowanych miejscach. Strażnicy chcą zwiększyć świadomość najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. Nie tylko na terenie szkoły, ale również poza nią. Możemy uniknąć wielu wypadków, często tragicznych w skutkach mówi w rozmowie Komendant Straży Miejskiej w Legionowie Pan Adam Nadworski. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Miasta Legionowo, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat akcji “Bezpieczna droga do szkoły”

Zapraszam do wysłuchania podcastu z Komendantem Straży Miejskiej w Legionowie Panem Adamem Nadworskim, rozmawiała Patrycja Tabaczek

Zainteresował Cię temat społeczności legionowskiej? Więcej ciekawych tematów znajdziesz pod tym linkiem

Brak postów do wyświetlenia