Pół miliarda złotych na energooszczędne mieszkania

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Pół miliarda złotych na energooszczędne mieszkania - środki pochodzą z KPO
Pół miliarda złotych na energooszczędne mieszkania - środki pochodzą z KPO

Od 1 lutego 2024 r. samorządy znów mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę energooszczędnych mieszkań. Wsparcie dotyczy gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Pula wsparcia wynosi ponad pół miliarda złotych, środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy – poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Dofinansowanie na budowę energooszczędnych mieszkań

Dofinansowaniem zostaną objęte mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy (mieszkania komunalne), mieszkania chronione oraz mieszkania na wynajem tworzone z udziałem gminy albo związku międzygminnego (TBS-y i SIM-y).

Aby otrzymać dofinansowanie, mieszkania muszą spełniać następujące warunki:

  • mieć niskie zużycie energii (wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie może przekraczać 52 kWh/(m2·rok));
  • nie wyrządzać poważnych szkód dla celów środowiskowych;
  • zostać wybudowane do 31 sierpnia 2026 r.

Dofinansowanie w formie bezzwrotnego grantu może wynieść maksymalnie:

  • 15% kosztów przedsięwzięcia w przypadku tworzenia energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach;
  • 25% kosztów przedsięwzięcia w przypadku tworzenia energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o średnich dochodach.

Jak to przełoży się na rynek mieszkaniowy?

Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach jest pozytywną informacją dla rynku mieszkaniowego. Dofinansowanie może przyczynić się do zwiększenia dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach, a także do poprawy standardów energetycznych budynków mieszkalnych.

Zwiększenie dostępności mieszkań

W Polsce dostępność mieszkań jest jednym z największych problemów społecznych. Według danych Eurostatu w 2022 r. wskaźnik dostępności mieszkań w Polsce wynosił 4,5, co oznacza, że na 100 gospodarstw domowych o niskich dochodach przypadało 45 mieszkań. Jest to wartość znacznie niższa niż w krajach Europy Zachodniej.

Dofinansowanie do budowy energooszczędnych mieszkań może pomóc w zwiększeniu dostępności mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach. Dzięki dofinansowaniu samorządy będą mogły budować więcej mieszkań, co może przyczynić się do zmniejszenia wskaźnika dostępności mieszkań.

Poprawa standardów energetycznych

Dofinansowanie do budowy energooszczędnych mieszkań może również przyczynić się do poprawy standardów energetycznych budynków mieszkalnych. Mieszkania energooszczędne charakteryzują się niskim zużyciem energii, co może prowadzić do obniżenia kosztów utrzymania mieszkań.

Poprawa standardów energetycznych budynków mieszkalnych jest ważna z punktu widzenia ochrony środowiska. Mieszkania energooszczędne emitują mniej zanieczyszczeń do atmosfery, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

Rekomendacje

Samorządy, które chcą ubiegać się o dofinansowanie do budowy energooszczędnych mieszkań, powinny już teraz rozpocząć przygotowania. Należy w tym celu opracować projekt inwestycji, który spełniać będzie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Do projektu inwestycji należy dołączyć następujące dokumenty:

  • opinię o możliwości realizacji inwestycji wydaną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej;
  • opinię o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydaną przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
  • opinię o możliwości przyłączenia inwestycji do sieci energetycznej wydaną przez operatora sieci.

Należy również pamiętać, że pula wsparcia jest ograniczona, dlatego samorządy powinny jak najszybciej złożyć wnioski.

co godzinę bezstronny serwis informacyjny w radio Bezpieczna Podróż – radio niezaangażowane politycznie prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami

najlepsze jedzenie i catering w restauracji Zdrówko prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Posłuchaj audycji Kulinarna Nawigacja z Jarosławem Uścińskim szefem Kulinarnej Kadry Narodowej

Brak postów do wyświetlenia