Ulgi podróżnicze dla osób niepełnosprawnych

0
2019
Ulgi podróżnicze

Osobom niepełnosprawnym przysługują różne ulgi podróżnicze. Ich wysokość zależy od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Podpowiadamy kiedy niepełnosprawni mogą liczyć na tańsze podróże. 

Ulgi podróżnicze – komunikacja miejska 

Wysokość zniżek na bilety ulgowe dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów waha się od 37% do nawet 95%. Ulga ustawowa 37% przysługuje osobom niewidomym, którzy nie posiadają znacznego stopnia niepełnosprawności. Zniżka dotyczy biletów na przejazdy jednorazowe i miesięczne. Taki sam rodzaj ulgi przysługuje także osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności na przejazdy w autobusach pospiesznych i ekspresowych. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnej egzystencji, mogą liczyć na bilety jednorazowe ze zniżką 49%. Niewidomi, wymagający całodobowej opieki, mają prawo do 51% zniżki. Ulga 78% przyznawana jest niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do 24.lat lub studentom do 26. roku życia. Zniżka tej wysokości na wszystkie międzymiastowe przejazdy należy się także jednemu z opiekunów. Prawo to dotyczy zarówno biletów miesięcznych, jak i jednorazowych. 

Ulgi podróżnicze

Ulgi podróżnicze – zniżki dla niepełnosprawnych 

Jeśli chodzi o ulgę 93%, to ta obowiązuje na biletach dla osób niewidomych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Najwyższa, 95% ulga skierowana jest dla niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zniżki obejmują także opiekunów towarzyszących w podróży. Bilet ulgowy ze zniżką ustawową przysługuje, pod warunkiem, że osoba niepełnosprawna posiada niezbędne dokumenty. Wśród nich powinny znaleźć się m.in. 

–  wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;

–  wpis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi;

– wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji;

– zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;

Ulgi podróżnicze – bezpieczny lot 

Osoba niepełnosprawna powinna powiadomić linie lotnicze o swojej podróży, najpóźniej na trzy dni robocze przed datą wylotu. Podobnie pracowników lotniska należy poinformować o przewozie wózka inwalidzkiego. Niepełnosprawni ruchowo, w szczególnych przypadkach, mogą liczyć na pomoc specjalnie przeszkolonego personelu na obu lotniskach. Obecnie nadal wiele samolotów nie posiada łazienek przystosowanych do osób poruszających się na wózkach. W związku z tym skorzystanie z toalety w czasie podróży może okazać się dla nich kłopotliwe. Osoba niewidoma może podróżować z psem przewodnikiem bez dodatkowych opłat. Jego obecność należy wcześniej zgłosić liniom lotniczym. Na czas lotu pies musi mieć założony kaganiec. Personel pokładowy jest także upoważniony do udzielania pomocy w zakresie użycia specjalistycznego sprzętu medycznego. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają coraz większą swobodę podróżowania. Należy jednak pamiętać, że bez dopełnienia niektórych formalności korzystanie z tych ulg nie będzie możliwe. Tym bardziej warto się z nimi zapoznać. 

Foto: Canva.com

Zobacz także: Bezpieczne wakacje – poradnik