Ubezpieczenie dla dziecka – ważne zasady

0
90
Ubezpieczenie dla dziecka

Na rynku ubezpieczeniowym mamy obecnie kilka rodzajów polis życiowych skierowanych dla najmłodszych. Zdecydowanie jest to wariant, który rodzice powinni przeanalizować. Którą polisę warto wybrać? Jakie sytuacje powinno obejmować ubezpieczenie dla dziecka

Ubezpieczenie dla dziecka – rodzaje 

Dziecko z racji wieku oczywiście nie może samodzielnie wykupić polisy. Może to zrobić za niego rodzic lub inny opiekun prawny. Warto powiedzieć nieco więcej o różnych wariantach ubezpieczenia dla dziecka. Polisa posagowa ze zwrotem składki łączy w sobie zabezpieczenia finansowe na wypadek śmierci rodzica, z odkładaniem pieniędzy na przyszłość. W efekcie małoletni otrzymuje rentę, którą zazwyczaj otrzymuje w dniu 18 urodzin, a najpóźniej przed ukończeniem 26 lat. Wariantem, w którym ubezpieczone jest wyłącznie dziecko, to polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Takie ubezpieczenie można kupić zarówno w szkole, jak i indywidualnie. W przypadku drugiej opcji składkę płaci się raz do roku. Przy wyborze polisy warto wziąć pod uwagę dobór pakietów bądź rozszerzeń. Dzięki temu rodzic może zapewnić swojemu dziecku ochronę finansową w takich sytuacjach jak nieszczęśliwy wypadek, pobyt w szpitalu, poważna choroba, śmierć opiekuna czy nawet ukąszenie przez owada. 

Ubezpieczenie dla dziecka

Ubezpieczenie dla dziecka – zwrot kosztów 

Zgłoszenie rekompensaty finansowej w ubezpieczeniu NNW dziecka można dokonać już w dniu wypadku. Warunkiem jest posiadanie karty informacyjnej z udzielenia pierwszej pomocy. W sytuacji wypadku dziecka ze zgłoszeniem szkody nie trzeba czekać do zakończenia leczenia. Jeśli małoletni przebywa w szpitalu, konieczna będzie karta informacyjna leczenia szpitalnego. Ubiegając się o zwrot kosztów w przypadku rehabilitacji po wypadku, potrzebna jest dokumentacja medyczna potwierdzająca np. konieczność wykonania badań. Niezbędna będzie też faktura potwierdzająca poniesione koszty. Kolejna kwestia to pomoc psychologiczna. Odszkodowanie obejmuje leczenie w następstwie traumatycznej sytuacji. W tym rozumieniu uznaje się m.in. śmierć rodzica, próba samobójcza ubezpieczonego czy prześladowanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W ubezpieczeniu NNW można skorzystać z trzech świadczeń w sytuacji ukąszenia przez kleszcza: 

*zwrotu kosztów wizyty lekarskiej w celu wyjęcia kleszcza (lub po pojawieniu się rumienia wędrującego) 

*koszty badań w kierunku boreliozy 

*zwrotu kosztów antybiotykoterapii 

Ubezpieczenie dla dziecka – koronawirus 

Nie wszystkie ubezpieczenia gwarantują zwrot kosztów na wypadek zakażenia koronawirusem. W przypadku, gdy ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum dwa dni przysługuje świadczenie za pobyt w wysokości od 200 do 500 zł. Jeśli chory hospitalizowany był na OIOM-ie to jednorazowo wypłaca się dodatkowe świadczenie wysokości sumy ubezpieczenia pobytu w szpitalu. Dodatkowym zabezpieczeniem może być wsparcie finansowe, które dziecko otrzyma w razie śmierci rodzica na skutek COVID-19. Ubezpieczenie dla dziecka to ważna sprawa, jednak generuje wiele pytań. Warto jednak przede wszystkim przeanalizować różne warianty, by zapewnić sobie i bliskim maksymalne bezpieczeństwo. 

Foto: Canva.com

Zobacz także: Motocykl vs. kierowca samochodu