Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego

160
Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Na fotografii widać jadące drogą wielopasmową dwa samochody ciężarowe, jeden z nich to cysterna.
Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego

13 maja  mamy okazję obchodzić Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Jest to 7 okazja do obchodzenia tego święta. Ostatnio widać duże zapotrzebowanie na kierowców zawodowych przy dosyć niskiej podaży na rynku. Święto powstało z inicjatywy IRU, czyli organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa z branży transportowej. już od 10 maja do końca tygodnia w wielu miejscach trwały obchody tego święta. ten świąteczny dzień jest terminem ruchomym, jednak zawsze jest to 2. piątek maja.

Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego – codzienność

Kierowcy autobusów, ciężarówek, samochodów dostawczych (bus) oraz taksówkarze codziennie wyjeżdżają na ulice. Przemierzając krótkie osiedlowe odległości i długie międzynarodowe trasy. Dzięki ich pracy sprawnie funkcjonuje życie miast i łańcuchy dostaw. Międzynarodowy Dzień Kierowców Zawodowych ustanowiono, by zwrócić uwagę, na pracę często pełną wyzwań. Kierowców praca  wymaga dużej odpowiedzialności, samodyscypliny i poświęcenia. Istnieją dwa rodzaje kierowców ciężarówek: kierowcy korporacyjni, czyli pracownicy konkretnej firmy transportowej należącej do ich pracodawcy. Drugą grupę zajmują kierowcy indywidualni, którzy jeżdżą niezależnie jako dostawcy lub na podstawie umowy podwykonawczej z dużą firmą transportową. Ich zawód jest trudnym i samotnym zawodem, który pociąga za sobą przede wszystkim długotrwałą separację od rodziny, stanie w korkach i reagowanie na nagłe sytuacje na drodze lub ryzyko pewnych zagrożeń dla zdrowia, związane z każdą siedzącą pracą.

Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Po australijskim bezdrożu jedzie samotny pociąg drogowy, składający się z czterech cystern w barwach shell.
Czasami jest rzadkim gościem we własnym domu.

Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego to bardzo często ciężki kawałek chleba nie tylko dla niego samego. Ale i bliskiej rodziny gdzie przez kilka dni nie ma go np. w domu.

W swojej pracy kierowca narażony jest na:

− nadmierny hałas niskoczęstotliwościowy spowodowany pracą silnika,

− długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej i wibracje,

− długotrwałe przebywanie w środowisku zanieczyszczonym spalinami,

− konieczność pracy w dzień i w nocy,

− stałą kontrolę telefoniczną lub radiową przełożonych.

Kierowcy najczęściej cierpią na następujące choroby zawodowe:

− choroby układu krążenia, przede wszystkim niedokrwienie serca oraz nadciśnienie tętnicze,

− schorzenia narządów ruchu i układu kostnego,

− schorzenia narządu słuchu,

− choroby narządu wzroku.

Dla pracownika wykonującego zawód kierowca samochodu  ważne jest:

w kategorii wymagań fizycznych

− wytrzymałość na długotrwały wysiłek,

− sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,

− sprawność narządu wzroku,

− sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

− ostrość wzroku,

− widzenie stereoskopowe umożliwiające ocenę odległości,

− rozróżnianie barw,

− spostrzegawczość,

− dobry słuch,

− dobre widzenie o zmierzchu;

w kategorii sprawności i zdolności

− wytrwałość,

− refleks,

− koncentracja,

− podzielność uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

− odporność emocjonalna,

− samokontrola,

− łatwość nawiązywania kontaktów,

− odpowiedzialność,

− motywacja do osiągania celów.

A co powiecie o Kierowcy seniorze na drodze ?

Polecam materiał wideo: Najtrudniejsza branża świata