Dofinansowanie PFRON do samochodu dla niepełnosprawnych, rusza nowy Program

Zalety i wady nowego programu wsparcia zakupu samochodu dla niepełnosprawnych, zapoznaj się z zasadami.

3136

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

nowy program dofinansowania zakupu auta dla niepełnosprawnych
nowy program dofinansowania zakupu auta dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne ruchowo są narażone nie tylko na bariery architektoniczne. Bariery w transporcie szczególnie dotykają osoby z głęboką dysfunkcją narządu ruchu, która odbiera im samodzielność. Dla tej grupy osób niepełnosprawnych nastąpiło wypracowanie rozwiązania pozwalającego skutecznie przełamać trudności w transporcie. MRiPS wraz z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i PFRON opracowało nowy program samochodowy.

Z artykułu dowiesz się, czy możesz otrzymać dofinansowanie PFRON do samochodu dla niepełnosprawnych. Ponadto zyskasz wiedzę dotyczącą kryteriów udziału w programie i procedury składania wniosków.

Mobilność osób niepełnosprawnych — problemy w transporcie

W Polsce niepełnosprawni zmagają się z brakiem dostępnej komunikacji publicznej. W małych miejscowościach i na wsiach sytuacja wygląda tragicznie. Osoby niepełnosprawne zamieszkujące te tereny są narażone na wykluczenie z życia społecznego i zawodowego. To sprzyja zaś ubóstwu, problemom z dostępem do lekarzy i rehabilitacji.

Mobilność osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu, który wymusza pomoc opiekuna we wszystkich czynnościach dnia, w tym konieczności dźwigania, by móc podróżować, jest ograniczona do minimum. Auta specjalistyczne, dostosowane do przewozu niepełnosprawnych na wózku są bardzo drogie. Przeciętnej osoby z niepełnosprawnością ruchową na nie po prostu nie stać.
Stąd wynikł projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej mający na celu zwiększenie mobilności tej specyficznej grupy osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kierowcy z niepełnosprawnością
W kwestii przystosowania auta kierowcy z niepełnosprawnością mogą liczyć na różnego typu dofinansowania.

O Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”

Wiosną 2022 roku pojawiły się pierwsze informacje dotyczące uruchomienia nowego programu samochodowego. Informowali o tym przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ostateczny kształt programu przedstawiono jesienią 2022. Na stronach PFRON pojawił się regulamin programu samochodowego dla niepełnosprawnych. Funkcjonuje on pod nazwą „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”, inaczej Program S-A-M.

Moduły szerokiego projektu dotyczą likwidacji barier transportowych dla szczególnych osób niepełnosprawnych mających trudności w podróżowaniu.

Ostatecznie przyjęto, że Program samochodowy S-A-M rozpoczie się 1 marca 2023 roku. Wnioskodawcy będą mogli złożyć kompletne wnioski w elektronicznym systemie SOW.

Kto może uzyskać dofinansowanie do zakupu samochodu z PFRON?

Program dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu osobowego, który będzie dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo na wózkach inwalidzkich zwykłych i wózkach o napędzie elektrycznym.

Dotacja dla niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności z PFRON

Do programu samochodowego mogą przystąpić niepełnosprawni kierowcy i pasażerowie, którzy mają uszkodzenia narządu ruchu w stopniu znacznym. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest brak możliwości samodzielnego przesiadania się na fotel posiadanego samochodu przez wnioskodawcę. Z tego powinna wynikać konieczność podróżowania na wózku inwalidzkim.

Krótko ujmując dofinansowanie PFRON do zakupu samochodu, otrzymają niepełnosprawni ruchowo o znacznym stopniu niepełnosprawności, niebędący w stanie samodzielnie przesiąść się ze swojego wózka do pojazdu.

Wniosek na dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON

Wnioski należy wypełnić i złożyć w odpowiednim oddziale PFRON. Procedura naboru i realizacji wniosków zakłada możliwość ubiegania się o dofinansowanie bez wychodzenia z domu.

Od 01.03.2023 roku wnioski przesyłać można elektronicznie do PFRON. Regulamin mówi o 4 terminach naboru wniosków.

 • I termin zaczyna się 01.03. i trwać będzie do 31.03.2023,
 • II termin zaczyna się 30.06. i trwać będzie do 31.07.2023,
 • III termin zaczyna się 29.09. i trwać będzie do 31.10.2023,
 • IV termin zaczyna się 29.03. i trwać będzie do 30.04.2024.

Wnioskodawca musi dokładnie wypełnić formularze zgodnie z poleceniami. Ubiegając się o dofinansowanie samochodu, należy skompletować dodatkowe dokumenty.

Jeśli popełnisz błąd, nie dodasz wymaganych załączników, Twój wniosek będzie odrzucony przez system. Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję, że w sytuacji negatywnego rozpatrzenia wniosku będziesz mógł przesłać go ponownie w następnym terminie naboru.

Czego dotyczy wniosek o dopłatę i jakie załączniki dołączyć?

We wniosku powinieneś uzupełnić wszystkie pola zgodnie z wytycznymi. Musisz wpisać swoje dane. Znajdziesz tam także informacje, jakie załączniki trzeba dołączyć, by wniosek był zaakceptowany przez system. Zatem.

 1. Podaj informację czy jesteś kierowcą, czy będziesz pasażerem.
 2. Wskaż przewidywaną cenę zakupu specjalnego samochodu dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb.
 3. Koniecznie zrób scan lub zdjęcie swojego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub równorzędnego, które posiadasz. Powinno ono informować o niepełnosprawności ruchowej i stopniu znacznym.
 4. Musisz oświadczyć, że nie jesteś w stanie przesiadać się, w związku z tym zmuszony jesteś do transportu na wózku. Dodatkowo nie możesz inaczej niż na wózku poruszać się na żadnym dystansie.
 5. Dołącz zaświadczenie wydane przez lekarza: neurologa, ortopedę lub lekarza specjalistę rehabilitacji, który poświadczy, że jesteś niepełnosprawny ruchowo i nie jesteś w stanie samodzielnie przesiadać się z wózka.
 6. Jeśli sam jesteś niepełnosprawnym kierowcą dołącz scan ważnego prawa jazdy o kategorii B.
 7. Musisz zadeklarować, że nie sprzedasz samochodu kupionego z dotacją PFRON przez 5 lat od jego dofinansowania. W tym punkcie trzeba, abyś zadeklarował, że pojazd będzie służył tylko Tobie, osobie niepełnosprawnej. Tym samym będziesz go używał zgodnie z warunkami umowy i celem Programu S-A-M.

Zanim wyślesz wniosek, uzupełnij dokładnie rubryki. Dołącz wszystkie załączniki i wszelkie wymagane zaświadczenia. To zagwarantuje, że Twój wniosek nie będzie odrzucony juz na samym początku.

pfron dofinansowanie do samochodu dla opiekuna 2023 osoby niepełnosprawnej jest tożsame z rozumieniem auta dla potrzeb przewozu osoby niepełnosprawnej nie obejmuje to takich rzeczy jak pfron dofinansowanie do paliwa

Kwoty dofinansowania dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Program samochodowy S-A-M przewiduje dwie kategorie osób niepełnosprawnych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu auta. Jedna z nich to kierowcy, druga to pasażerowie z niepełnosprawnością ruchową. Dla tych kategorii przewidziano inne pułapy dofinansowania. Ma to związek z kosztem, który przewidziany jest, by zakupić adekwatne środki transportu osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami. Nowoczesne rozwiązania techniczne dla osób mających trudności w przesiadaniu się kosztują i nie da się od tego uciec.

Pułapy dofinansowania dla kierowcy z niepełnosprawnością kształtują się następująco:

 • 80% kosztu auta do 150.000,00 zł,
 • 50% ceny auta od 150.000,00 zł do 250.000,00 zł,
 • 30% ceny auta od 250.000,00 zł do 300.000,00 zł,
 • brak dofinansowania do zakupu pojazdu powyżej 300.000,00 zł.

Pułapy dofinansowania dla pasażera z niepełnosprawnością kształtują się następująco:

 • 85% kosztu auta do 130.000,00 zł,
 • 50% ceny auta od 130.000,00 zł do 200.000,00 zł,
 • 30% ceny auta od 200.000,00 zł do 230.000,00 zł,
 • brak możliwości bezzwrotnej dotacji dla aut, których koszt przekracza 230.000,00 zł.

Jakie samochody będą dofinansowane w ramach Programu S-A-M?

Będą to pojazdy o najlepszym standardzie. Stąd tak duże dotacje do zakupu dostosowanego samochodu. Wypracowanie rozwiązania dla najbardziej potrzebujących wsparcia było trudne. Trzeba było wybierać między jakością a ilością oraz skutecznością. Program obejmie dofinansowanie pojazdu o konkretnych właściwościach.

 • Zakupiony przez Ciebie pojazd musi być przystosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim.
 • Samochód musi być nowy lub używany i nie może mieć więcej niż 6 lat.
 • Ważna jest minimum roczna gwarancja do używanego samochodu.
 • Auto możesz kupić u sprzedawcy na terenie całej Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś kierowcą poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego, pojawia się wymóg posiadania prawa jazdy.

Program samochodowy PFRON w pytaniach

Jak uzyskać dofinansowanie PFRON do samochodu?

Przeczytaj regulamin Programu S-A-M. Gdy stwierdzisz, że spełniasz podstawowe kryteria, masz znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej oraz jesteś niesamodzielny w przemieszczaniu się z wózka inwalidzkiego, możesz składać wniosek. Wcześniej zgromadź dokumenty. Potem wypełnij formularze i wyślij wniosek do swojego oddziału PFRON przez system SOW.

Dla kogo jest dofinansowanie samochodu z PFRON?

Aktualna edycja programu samochodowego jest dla osób niepełnosprawnych, które mają znaczną dysfunkcję narządu ruchu. Dodatkowo wnioskodawca wymagać musi pomocy innej osoby, aby przesiąść się z wózka inwalidzkiego do innego fotela.

Jaką drogą składać wnioski o dofinansowanie PFRON?

Wnioski przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną. Stworzono dedykowany system naboru wniosków do tego programu – SOW.

Ile wyniesie dotacja z PRFON do samochodów?

PFRON dopłaci od 30% do 85% kosztów zakupu samochodu. Pomoc w zakupie własnego środka transportu nie będzie przyznawana, jeśli koszt pojazdu będzie wyższy niż 230 tys. zł lub 300 tys. zł.

Kiedy zaczyna się nabór wniosków w programie samochodowym dla niepełnosprawnych?

Wnioski mają być składane w 4 terminach. Pierwszy z nich zaczyna się 01 marca 2023 roku. Program będzie trwał do 2025 roku. Może zakończyć się wcześniej, gdy braknie środków przewidzianych w budżecie programu.

Czemu ma służyć Program Samochodowy dla niepełnosprawnych?

Program S-A-M ma zwiększyć mobilność osób z niepełnosprawnością. Ma przeciwdziałać wykluczeniu osób niepełnosprawnych ruchowo, które nie są samodzielne. Wg twórców projektu i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanie bezzwrotnej dotacji zwiększy udział beneficjentów w aktywnym życiu społecznym. Ułatwi także dostęp do zatrudnienia, lekarzy, rehabilitacji.

Dofinansowanie PFRON do samochodu

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

 • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
 • KRS: 0000406931
 • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia