Zasiłek pogrzebowy 2024 – ile wyniesie świadczenie?

Zasiłek pogrzebowy 2024 może być wyższy

192

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

zasiłek pogrzebowy 2024, zielony plakat z napisem ZUS
zasiłek pogrzebowy 2024 może być wyższy

Kwota zasiłku pogrzebowego nie wzrosła od 2011 roku. Obecnie wynosi ona 4000 złotych, co niewystarczająco pokrywa koszty organizacji pochówku. Dlatego nowy rząd planuje znaczną podwyżkę tego świadczenia. Ile zatem wyniesie zasiłek pogrzebowy 2024?

Projekt ustawy, który złożyła Lewica, zakłada, że zasiłek pogrzebowy będzie wynosić 150% płacy minimalnej. W związku z tym, od lipca 2024 roku, kiedy płaca minimalna będzie wynosić 4300 złotych, zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 6450 złotych. Świadczenie to przysługuje członkom rodziny zmarłego, a także pracodawcom, gminom, powiatom, domom pomocy społecznej i osobom obcym.

Do wniosku o zasiłek pogrzebowy należy dołączyć następujące dokumenty:

• akt zgonu

• akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe

• dokumenty, które potwierdzają pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą

• oryginały rachunków za poniesione koszty organizacji pogrzebu

• zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Na co można przeznaczyć zasiłek pogrzebowy 2024?

Zasiłek ten ZUS powinien wypłacić w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów. W przypadku, gdy ZUS nie przyzna tego świadczenia, w okresie miesiąca od otrzymania odmownej decyzji można się odwołać. Należy uczynić to za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał taką decyzję.

Zasiłek pogrzebowy ma być przeznaczony na pokrycie kosztów pochówku i organizacji pogrzebu. Do takich wydatków należą:

• zakup trumny, urny lub innego pojemnika na zwłoki

• usługi pogrzebowe, takie jak:

◦ przewiezienie zwłok

◦ przygotowanie ciała do pochówku

◦ ceremonia pogrzebowa

◦ stypa

• koszty cmentarza, takie jak:

◦ zakup miejsca na cmentarzu

◦ wykopanie grobu

◦ ustawienie nagrobka

W przypadku, gdy koszty pogrzebu są wyższe niż kwota zasiłku pogrzebowego, różnicę należy pokryć z własnych środków. Jeśli masz wątpliwości, czy dany wydatek można pokryć zasiłkiem pogrzebowym, możesz zawsze skonsultować się z pracownikiem ZUS.

Dlaczego świadczenie z ZUS nie wystarcza na pokrycie kosztów pogrzebu?

Rząd planuje, aby zasiłek pogrzebowy 2024 był wyższy. Obecnie jednak kwota tego świadczenia to jedynie 4000 zł. O ile w 2011 roku, gdy obecne przepisy wchodziły w życie, zupełnie wystarczała ona na pokrycie kosztów związanych z pochowaniem zmarłego, obecnie sporo trzeba do niej dopłacić. Co prawda koszty organizacji pogrzebu są bardzo zróżnicowane, jednak z każdym rokiem okazują się coraz wyższe. Na cenę całego pogrzebu wpływ mają:

• miejsce pochówku (cmentarz komunalny, cmentarz parafialny, cmentarz prywatny),

• typ grobu (ziemny, murowany, kolumbaria),

• rodzaj trumny lub urny,

• zakres usług pogrzebowych,

• dodatkowe koszty (np. transport zwłok, wynajęcie trębacza, organizacja stypy).

Według danych z 2023 roku, średni koszt pogrzebu w Polsce wynosi około 8-10 tysięcy złotych. Jeżeli krewny umarł za granicą, kwota ta może sięgnąć nawet 20000 zł.

Ile kosztuje pogrzeb w 2024 roku?

Zasiłek pogrzebowy 2024 najczęściej wystarcza jedynie na część wydatków związanych z tą przykrą okolicznością. Oto zestawienie podstawowych kosztów pogrzebu:

• Opłaty kościelne: 700-1200 zł

• Wynajem miejsca na cmentarzu: 130-320 zł (grób ziemny) lub 1000-2000 zł (grób murowany)

• Opłata za odbiór i transport ciała: 300-500 zł

• Zakup trumny: 900-4000 zł

• Kupno urny: 350-2700 zł

• Wykonanie nagrobka: 3000-14000 zł

• Odzież i kosmetyka pośmiertna: 800-1100 zł

• Przechowanie zwłok w chłodni: 35-100 zł za dobę

• Tablica nagrobna: 60-100 zł

• Formalności w ZUS: ok. 50 zł

• Transport zwłok do Polski: ok. 8 tysięcy złotych

• Wynajem trębacza: ok. 300 złotych

• Wynajem fotografa: od 200 do 1000 złotych

• Organizacja stypy w restauracji: ok. 60-100 złotych na osobę.

Zawsze także dochodzą koszty związane z ozdobieniem grobu – zakupem kwiatów, wieńców czy zniczy. Całość okazuje się zatem naprawdę sporym wydatkiem. Pozostaje nadzieja, że nowe prawo wejdzie w życie i państwo zaoferuje rodzinom zmarłych większą pomoc.

Chcesz poznać, jakie ceny proponują zakłady pogrzebowe? Obejrzyj ten film.

Dowiedz się też, czym jest program Babcia Plus.

https://bezpiecznapodroz.org/sluchaj-nas-online/

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia