Jak dobrze złożyć wniosek o świadczenie wspierające i uniknąć popularnych błędów?

Zobacz, jak składać wniosek o świadczenie wspierające i uniknąć często popełnianych błędów

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

wniosek o świadczenie wspierające, wyciągnięta, otwarta dłoń, a na niej symbol rodziny
wniosek o świadczenie wspierające - jak uniknąć ważnych błędówFamily care

Od 1 Stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dodatkową pomoc finansową. Aby jednak tak się stało, muszą wypełnić wniosek o świadczenie wspierające. Niestety, jest ono nowością. To z kolei sprawia, że niepełnosprawni mają wciąż dużo pytań i wątpliwości. Jeśli już chcą starać się o świadczenie wspierające, popełniają kilka błędów mogących skutkować odrzuceniem złożonego wniosku.

Okazuje się, że wnioskodawcy składają wnioski o świadczenie bezpośrednio do ZUS-u, pomijając kluczowy etap. Pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Dopiero po otrzymaniu tej decyzji można ubiegać się o świadczenie w ZUS. Decyzja WZON określa liczbę punktów w skali od 0 do 100, na podstawie której ZUS ustala prawo do świadczenia wspierającego. Bez tego dokumentu ZUS nie może rozpatrzyć wniosku.

Jak dobrze wypełnić wniosek o świadczenie wspierające?

Wnioskowanie o świadczenie wspierające nie jest trudne. Wystarczy jedynie uważnie wypełniać potrzebne dokumenty. Warto też wiedzieć, jakich błędów unikać. Do najczęstszych pomyłek popełnianych przez wnioskodawców należą:

• Nieprawidłowe dane osobowe. Należy dokładnie sprawdzić i wpisać wszystkie dane, upewniając się, że są zgodne z oficjalnymi dokumentami.

• Brak zgody na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Trzeba pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu wniosku.

• Niekompletne lub nieprawidłowe informacje dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności. Należy podać numer orzeczenia, organ wydający dokument oraz datę ważności.

• Nieprawidłowy wybór załączników. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty tj.: kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem, kopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumenty potwierdzające status ewentualnego opiekuna prawnego.

Z kolei do wniosku składanego do ZUS-u trzeba dołączyć decyzję WZON lub podać jej numer. Warto też sprawdzać dokładność i poprawność wpisywanych danych.

Czy warto starać się o świadczenie?

Wielu niepełnosprawnych ma wątpliwości, czy warto składać wniosek o świadczenie wspierające. Zwykle na taki krok decydują się osoby z niepełnosprawnościami wymagające dużego wsparcia i ponoszące wysokie wydatki na pokrycie potrzeb związanych z niepełnosprawnością. Mogą to być koszty:

◦ Opieki,

◦ Rehabilitacji,

◦ Sprzętu ortopedycznego lub potrzebnego w codziennym życiu,

◦ Dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Część osób zastanawia się także, czy ich poziom potrzeby wsparcia zostanie określony na co najmniej 70 punktów. Warto jednak pamiętać, że złożenie wniosku do WZON nie łączy się z ponoszeniem żadnych kosztów. Można to także zrobić z własnego domu – przez Internet.

Świadczenie wspierające może być wartościową pomocą dla osób z niepełnosprawnością. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z kryteriami przyznawania wsparcia i oszacować jego wysokość.

Sprawdź, jak złożyć wniosek, oglądając ten film.

Przeczytaj więcej o świadczeniu wspierającym dla niepełnosprawnych.

https://bezpiecznapodroz.org/sluchaj-nas-online/

Brak postów do wyświetlenia