Dziesięciu największych zbrodniarzy świata

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata

1020

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata
Dziesięciu największych zbrodniarzy świata

W całej historii naszego świata było wielu przywódców poszczególnych krajów, niektórzy z nich byli pozytywnie nastawieni do otaczającego ich świata. Jednakże byli też okrutni, krwawi dyktatorzy i to oni są zdecydowanie bardziej znani szerszej społeczności. Tymi najbardziej znanymi nam tyranami są Adolf Hitler i Józef Stalin bo żyli stosunkowo niedawno. W obecnych czasach gdzie historia dzieje się na naszych oczach tym zbrodniarzem wojennym jest oczywiście następca Stalina prezydent Rosji Wladimir Putin. Zapraszam państwa do zapoznania się z 10 największych zbrodniarzy świata:

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Shiro Ishii

Shiro Ishii był japońskim oficerem wojskowym i lekarzem, który podczas II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora Jednostki 731, jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie broni biologicznej i chemicznej Cesarskiej Armii Japońskiej. Był odpowiedzialny za niektóre z najstraszniejszych zbrodni wojennych w historii ludzkości, w tym wiwisekcję więźniów, użycie broni biologicznej i rozwój broni biologicznej.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Shiro Ishii

Shiro Ishii Ishii urodził się w 1892 roku w prefekturze Chiba w Japonii. Po ukończeniu studiów wstąpił do armii japońskiej i został przydzielony do Wojskowej Szkoły Medycznej. W 1932 roku został mianowany szefem nowo utworzonego Oddziału 731. Jednostka 731 znajdowała się w Pingfang w Chinach i zatrudniała ponad 3000 naukowców, lekarzy i techników. Misją jednostki było opracowanie broni biologicznej i chemicznej do użycia przeciwko Chińczykom i innym wrogom Japonii. Ishii i jego zespół przeprowadzili przerażające eksperymenty na jeńcach wojennych, w tym wiwisekcję na żywo, wojnę bakteryjną i testowanie broni biologicznej. Przeprowadzali także eksperymenty na ludności cywilnej, w tym na kobietach i dzieciach. Zmarł w 1959 roku w wieku 67 lat.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Idi Amin

Uważany jest za jednego z najbardziej brutalnych dyktatorów XX wieku. Amin urodził się w Koboko w Ugandzie, jako syn Kakwy i matki Lugbary. Wstąpił do brytyjskiej armii kolonialnej w 1946 r., a w 1964 r. piął się po szczeblach kariery, by zostać dowódcą armii ugandyjskiej. W 1971 roku Amin obalił rząd Miltona Obote w wyniku wojskowego zamachu stanu. Ogłosił się prezydentem i rozpoczął rządy terroru, które trwały osiem lat. Za rządów Amina Ugandę nękały łamania praw człowieka, złe zarządzanie gospodarką i niestabilność polityczna. Szacuje się, że za jego rządów zginęło 300 000 ludzi. W 1979 r. Amin został obalony w wyniku inwazji wspieranej przez Tanzanię. Uciekł do Libii, a następnie do Arabii Saudyjskiej, gdzie przebywał na wygnaniu aż do swojej śmierci w 2003 roku. Dziedzictwo Amina to przemoc, korupcja i brutalność. Był bezwzględnym dyktatorem, który spowodował ogromne cierpienia narodu Ugandy.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Enver Pasza


Enver Pasza (1881-1922) był osmańskim oficerem wojskowym i politykiem, który był jedną z trzech osób tworzących dyktatorski triumwirat znany jako „Trzej Pasza” (obok Talaata Paszy i Cemala Paszy) w Imperium Osmańskim. Enver urodził się w Stambule w 1881 roku. W 1899 roku wstąpił do Ottomańskiej Akademii Wojskowej i szybko awansował w szeregach armii. W 1913 roku odegrał kluczową rolę w zamachu stanu, który obalił rząd Młodych Turków. Podczas I wojny światowej Enver był ministrem wojny i naczelnym dowódcą armii osmańskiej. Był odpowiedzialny za kilka kampanii wojskowych, w tym za Gallipoli Campaign i bitwę o Kut.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Enver Pasza

Enver był zwolennikiem panturkizmu, ideologii, która promowała zjednoczenie wszystkich tureckich narodów pod jednym rządem. Po I wojnie światowej Enver zaangażował się w ruchy nacjonalistyczne w Azji Środkowej. W 1922 roku został zabity w walce z Armią Czerwoną w Tadżykistanie. Enver Pasza jest postacią kontrowersyjną. Niektórzy uważają go za bohatera narodowego, który walczył o zachowanie Imperium Osmańskiego. Inni uważają go za zbrodniarza wojennego, który był odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Iwan IV Groźny

Iwan IV Groźny urodził się 25 sierpnia 1530 roku. objął tron ​​w wieku zaledwie trzech lat po śmierci ojca, Wasyla III. W pierwszych latach jego panowania regencję sprawowała jego matka, Helena Glińska. Jednak po jej śmierci w 1538 roku Iwan został pozostawiony pod opieką różnych bojarów, którzy walczyli o władzę. W 1547 roku Iwan, mając 17 lat, koronował się na cara. Wkrótce potem rozpoczął serię reform mających na celu centralizację władzy i wzmocnienie państwa rosyjskiego. Reformy te obejmowały stworzenie nowego kodeksu prawnego, ustanowienie stałej armii i utworzenie zemskii sobor, czyli przedstawicielskiego ciała narodowego.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Iwan IV Groźny

Iwan znany był również ze swojej okrucieństwa. W 1565 r. założył opriczninę, czyli specjalną siłę policyjną, której zadaniem było tłumienie wszelkiego oporu wobec jego władzy. Opricznicy byli odpowiedzialni za terror i przemoc, które pochłonęły życie tysięcy ludzi. Iwan Groźny był postacią złożoną i kontrowersyjną. Z jednej strony był reformatorem, który zmodernizował Rosję i uczynił z niej potęgę europejską. Z drugiej strony był tyranem, który rządził terrorem i był odpowiedzialny za śmierć wielu niewinnych ludzi. Dziedzictwo Iwana Groźnego jest nadal przedmiotem dyskusji w Rosji. Niektórzy uważają go za wielkiego cara, który uczynił Rosję potęgą, podczas gdy inni uważają go za krwawego tyrana.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Włodzimierz Lenin

Włodzimierz Lenin, znany również jako Władimir Iljicz Uljanow, był rosyjskim rewolucjonistą, politykiem i teoretykiem marksizmu. Odegrał kluczową rolę w rewolucji październikowej 1917 roku, która doprowadziła do powstania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Lenin był pierwszym przywódcą ZSRR, rządząc krajem od 1922 roku aż do swojej śmierci w 1924 roku. Urodził się w 1870 roku w Symbirsku (obecnie Uljanowsk) w Rosji. Studiował prawo na Uniwersytecie Petersburskim, gdzie zaangażował się w działalność rewolucyjną. W 1898 roku został zesłany na Syberię za działalność antycarską. Tam poślubił Nadieżdę Krupską, która również była rewolucjonistką. Po zwolnieniu z zesłania w 1900 roku Lenin wyjechał za granicę, gdzie kontynuował działalność rewolucyjną. W 1917 roku Lenin powrócił do Rosji po rewolucji lutowej, która obaliła carat.Odegrał kluczową rolę w rewolucji październikowej, która doprowadziła do przejęcia władzy przez bolszewików.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Włodzimierz Lenin

  • Po rewolucji Lenin został przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych, czyli rządu Rosji Radzieckiej. Lenin wprowadził w Rosji szereg reform socjalistycznych, m.in. nacjonalizację przemysłu i ziemi. W 1921 roku wprowadził Nową Ekonomię Polską (NEP), która dopuszczała pewne elementy wolnorynkowe. NEP przyczyniła się do ożywienia gospodarczego Rosji po latach wojny i rewolucji. Lenin dążył do rozszerzenia rewolucji komunistycznej na inne kraje. W 1919 roku założył Międzynarodówkę Komunistyczną, która miała koordynować działalność partii komunistycznych na całym świecie. Lenin podpisał traktat brzeski z Niemcami w 1918 roku, kończący udział Rosji w I wojnie światowej. Lenin zmarł w 1924 roku po długiej chorobie. Pochowano go w Mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym w Moskwie. Lenin jest uważany za jedną z najważniejszych postaci XX wieku.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – król Leopold II


Leopold II był drugim królem Belgów, panującym od 1865 roku aż do śmierci w 1909 roku. Chociaż jego panowanie w Belgii wiązało się z pewnymi reformami i modernizacją kraju, to jego reputacja ucierpiała z powodu brutalnej eksploatacji Konga Wolnego, prywatnego państwa, które założył w Afryce. Urodził się w 1835 roku w Brukseli jako syn Leopolda I, pierwszego króla Belgów. Po studiach w Belgii i Anglii poślubił w 1853 roku Marię Henriettę Habsburg-Lotaryńską. W 1865 roku, po śmierci ojca, Leopold II objął tron ​​Belgii. Podczas jego panowania Belgia doświadczyła okresu wzrostu gospodarczego i modernizacji. Leopold II wprowadził m.in. obowiązkowy i bezpłatny system edukacji.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – król Leopold II

  • W 1876 roku Leopold II założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Afrykańskie, które rzekomo miało na celu niesienie cywilizacji do Afryki.
  • W rzeczywistości Leopold II wykorzystał Stowarzyszenie do stworzenia prywatnego państwa w Kongo, znanego jako Kongo Wolne.
  • W Kongo Wolnym Leopold II wprowadził brutalny system pracy przymusowej, zmuszając mieszkańców do pracy w kopalniach kauczuku i innych gałęziach przemysłu.
  • Okrutne rządy Leopolda II doprowadziły do śmierci milionów Kongijczyków i wywołały międzynarodowy skandal.
  • W 1908 roku, pod naciskiem opinii publicznej, Kongo Wolne zostało przejęte przez Belgię i stało się kolonią znaną jako Kongo Belgijskie.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Pol Pot

Pol Pot to komunistyczny dyktator Kambodży, który do końca swoich dni twierdził, że ma czyste sumienie. Jednak inaczej twierdzą setki tysięcy rodzin zabitych przez tego tyrana. W latach 1975-1979 w skutku prześladowań, tortur i głodu z jego ręki zmarło ok. 2, 3 milionów Kambodżan. W ten sposób próbowano wprowadzić najskrajniejszą odmianę komunizmu. Nawet ciężko opisywać zabójstwa Pol Pota bo były tak okrutne. Pol Pot chciał zrobić reset w swoim kraju. Zbrodnie 40 lat temu doprowadziły do tego, że nawet teraz przehadzając się ulicami Kambodży można napotkać ludzi bez górnych lub dolnych kończyn. Sąsiedni Wietnam widząc morderstwa Pola Pota doprowadził do zakończenia jego rządów. Dyktatora obalono w 1979, a swój żywot zakończył w areszcie domowym w 1998 roku.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Adolf Hitler

Adolf Hitler objął władzę w Niemczech w styczniu 1933 roku gdy został kanclerzem tego kraju. Sześć lat później wywołał najbardziej krwawy konflikt w dziejach świata. Plany Hitlera zakładały podbicie całej Europy, a możliwe, że nawet całego świata sądząc po jego planach wobec USA i ZSRR aby utworzyć w niej nowy ład. Jego wizja okazała się po prostu zła bo polegała w dużej mierze na czystości rasowej. Hitler do tzw, podludzi zaliczał głównie żydów, ale także Polaków i Romów, a w obozach koncentracyjnych ginęli również obywatele innych narodowości. Nazistowski, szalony tyran miał na sumieniu nie tylko śmierć milionów ludzi w skutek działań wojennych, ale odpowiada także za zbrodnię dziejową jaką był Holocaust. W trudny do wyobrażenia, nieludzki sposób wymordował tam od 11 do 17 milionów ludzi, a 6-7 milionów to byli żydzi. Powód wyroków śmierci był taki, że byli żydami.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Mao Zedong

Mao Zedong swoje rządy w Chińskiej Republice Ludowej wprowadził w latach 1949-1959. Dyktator komunistyczny wymyślił taki program jak „Wielki Skok”, którego skutkiem był niewyobrażalny głód. W jego wyniku dochodziło do takich sytuacji, że rodzice zjadały własne dzieci. Inny program to „Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna” W jej imieniu chłopów posyłano na uczelnie, a profesorów do pola. Życie ludzkie dla Mao Zedonga Nie miało żadnego znaczenia, był skłonny poświęcić dowolną ilość istnień byle tylko wprowadzić swoje szalone idee. W czasie 10 lat rządów Mao Zedonga w Chinach zginęło od 20 do 30 milionów ludzi.

Dziesięciu największych zbrodniarzy świata – Józef Stalin

Józef Stalin jest gwiazdą wielu anegdotek. Jurij Boriew opisał je nawet w książce „Prywatne życie Stalina”. Nie są to jednak przyjemne historie o człowieku starszym panie z wąsem, a przekazy świadczące o okrucieństwie, cynizmie i podłości. Mordował zarówno wrogów, jak i bliskich współpracowników. Odpowiadał za czystki we władzach i wojsku. Nie oszczędzał nikogo, nawet rodziny. Według legend jedną z ulubionych rozrywek Stalina było dmuchanie dymem z fajki w twarz swojego niemowlęcego syna. Ten historyczny sadysta miał śmiać się zawsze, gdy młody Wasyl płakał dusząc się dymem. Komunistycznego dyktatora ZSRR rozpatruje się jako winnego Wielkiego Głodu na Ukrainie, który pochłonął od 2,5 do 10 milionów istnień. Dodatkowo Stalin według szacunków historyków, może ponosić odpowiedzialność za śmierć nawet 60 milionów ludzi. Cechowała go pogarda do ludzkiego życia. Pod koniec swojego życia prawdopodobnie chorował na schizofrenię paranoidalną, choć wielu psychologów i historyków twierdzi, że Stalin był… po prostu zły.

Zainteresował cię nasz artykuł? Przeczytaj także o nieoczekiwanym horrorze w Molde

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia