Aktywny Samorząd 2024 – zasady i zmiany w programie

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne w programie Aktywny Samorząd 2024?

566

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Aktywny Samorząd 2024, mężczyzna wiezie kobietę na wózku inwalidzkim
Aktywny Samorząd 2024 - pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Już od 1 Marca można składać wnioski w programie Aktywny Samorząd 2024. Oferowana przez PFRON pomoc dotyczy osób z różnymi niepełnosprawnościami. Od tego roku o wsparcie mogą starać się również ci, którzy mają lekki stopień niepełnosprawności Wnioski do PFRON można składać od 1 marca 2024 roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Ale o co dokładnie można się ubiegać w ramach tego programu?

Program składa się z dwóch modułów, z których każdy odpowiada konkretnym potrzebom osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy moduł skupia się na likwidacji różnych barier, takich jak transportowe, dostęp do społeczeństwa informacyjnego oraz poruszanie się. Oferuje on pomoc w zakresie zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy oraz zapewnienia opieki dla osób zależnych, aby utrzymać aktywność zawodową. Drugi moduł koncentruje się na wsparciu osób z niepełnosprawnościami w zdobyciu wyższego wykształcenia.

Aktywny Samorząd 2024 – składanie wniosków

W tym roku budżet programu wynosi 256,5 miliona złotych, co stanowi wzrost o 15 milionów w porównaniu z rokiem poprzednim. Obecnie PFRON kontynuuje warunki dofinansowania z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w niektórych zadaniach, takich jak pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskaniu prawa jazdy oraz pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej.

Wniosek o dofinansowanie można składać elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) już od 1 marca. Proces składania wniosków jest ułatwiony dzięki różnym formom pomocy, takim jak kreator wniosków, infolinia, mobilny asystent oraz wsparcie pracowników PFRON w punktach informacyjnych SOW znajdujących się w oddziałach PFRON.

Program oferuje konkretne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniając udogodnienia w wielu sferach życia oraz zachęcając do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i edukacji. Dzięki kontynuacji programu oraz udostępnionym udogodnieniom, osoby z niepełnosprawnościami mają szansę na poprawę jakości życia i realizację swoich celów zawodowych i edukacyjnych.

Kryteria oceny wniosków

Ważnym elementem programu Aktywny Samorząd 2024 jest merytoryczna ocena wniosków, która determinuje przyznanie dofinansowania. Wnioski będą oceniane w systemie punktowym, gdzie maksymalna liczba punktów wynosi 100. Preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które spełniają następujące kryteria:

•Posiadają pozytywną opinię eksperta potwierdzającą dopasowanie wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb.

•Mają znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych.

•Są zatrudnione lub uczą się.

•Złożyły wniosek w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia.

•Złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2024 roku.

•W poprzednich latach doświadczyły szkód spowodowanych działaniem żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Ponadto, istnieją inne kryteria oceny merytorycznej, które określa realizator programu. Dzięki transparentnym kryteriom oceny, proces przyznawania dofinansowania będzie sprawiedliwy i skoncentrowany na rzeczywistych potrzebach osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie dla niepełnosprawnych studentów

Program Aktywny Samorząd 2024 oferuje pomoc niepełnosprawnym studentom poprzez moduł II, który skupia się na wsparciu w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dla studentów niepełnosprawnych może to być szczególnie istotne, ponieważ często napotykają oni dodatkowe wyzwania wynikające z różnorodnych potrzeb i ograniczeń.

Pomoc w ramach tego modułu może obejmować finansowanie kosztów nauki, w tym czesnego, dodatków na pokrycie innych kosztów związanych z edukacją oraz opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Ponadto program może zapewnić dodatkowe wsparcie, takie jak szkolenia w obszarze obsługi sprzętu elektronicznego czy utrzymanie technicznej sprawności posiadanych urządzeń. To może być szczególnie przydatne dla studentów z niepełnosprawnościami sensorycznymi lub ruchowymi, którzy potrzebują specjalnego sprzętu, oprogramowania lub wsparcia technicznego. Takie technologie pozwolą im jak najlepiej wykorzystać swoje zdolności w procesie nauki.

Dowiedz się, jak z programu Aktywny Samorząd 2024 skorzystają osoby z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Obejrzyj ten film.

Sprawdź też, jakie w tym roku jest dofinansowanie do wyrobów medycznych.

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia