Wysokie pensje radnych klubu „Dobrej Zmiany” LISTA ZAROBKÓW RADNYCH!

Zakończona kadencja była czasem, gdy aż 124 z 221 radnych należących do partii Prawo i Sprawiedliwość w sejmikach wojewódzkich objęło stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, agencjach rolnych oraz innych instytucjach podlegających rządowi. Niektórzy z nich nadal piastują te funkcje, a nawet ubiegają się ponownie o miejsce w wyborach.

313

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

PiS uwalnia swoją ksenofobię - to co powstrzymywali za swoich rządów teraz wyłazi z nich nagminnie i bezgranicznie.
PiS uwalnia swoją ksenofobię - to co powstrzymywali za swoich rządów teraz wyłazi z nich nagminnie i bezgranicznie.

Po głośnej akcji młodzieżówki PSL, która ujawniła wysokie zarobki radnych PiS w spółkach Skarbu Państwa przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, Jarosław Kaczyński ogłosił, że zapadła decyzja zgodna z wcześniejszymi deklaracjami partii. Zaznaczył, że w polityce nie chodzi o pieniądze, i podkreślił, że ci, którzy pracują w spółkach, są szanowani, o ile skutecznie wykonują swoje obowiązki. Jednakże, zgodnie z pierwotnym planem kierownictwa PiS, zakaz kandydowania do samorządu miał objąć nie tylko osoby zatrudnione w państwowych spółkach, ale również tych, którzy pełnili wysokie stanowiska w państwowych urzędach i instytucjach. Miało to być demonstracją, że radni Zjednoczonej Prawicy nie są związani żadnymi układami samorządowo-rządowymi oraz że nie ma w nich śladu samorządowo-rządowego nepotyzmu.


Szybko okazało się, że ścisłe trzymanie się planu oznaczałoby trudności dla PiS w skompletowaniu listy kandydatów na wybory samorządowe. Władze partii ostatecznie ogłosiły, że zakaz łączenia funkcji dotyczyć będzie osób zajmujących „wysokopłatne stanowiska kierownicze i doradcze” w spółkach Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego, czyli tych, których zarobki przekraczały 15 tysięcy złotych miesięcznie. Jednakże, gdy w 2022 i 2023 roku WP opublikowała listy nominatów PiS pracujących w spółkach z udziałem państwa (tylko tych notowanych na giełdzie), okazało się, że wśród nich są także aktywni samorządowcy z ówczesnej partii rządzącej. Co więcej, wynagrodzenie niektórych z nich znacznie przekraczało limit wyznaczony przez PiS.

Radni PiS na Czołowych Stanowiskach w spółkach rządowych

Marcin Pawlicki, szef klubu radnych PiS w Szczecinie i bliski współpracownik Joachima Brudzińskiego, został w początkach 2019 roku doradcą zarządu Enei Operator ds. promocji. Informacje ujawnione przez portal poufnarozmowa.com ukazały, że po objęciu tej funkcji Pawlicki wysłał Brudzińskiemu swoje CV. Krótko po tym, został dodatkowo powołany do rady nadzorczej Grupy Azoty (w której zasiadał do 2020 roku), a następnie do zarządu Enei. W latach 2019-2022 spółki wypłaciły mu łącznie prawie 2,5 miliona złotych wynagrodzenia. Co do zarobków za 2023 i 2024 rok, informacje miały być dostępne za kilka tygodni. Stanowisko w Enei stracił w lutym tego roku. Tomasz Szczegielniak, radny PiS reprezentujący warszawską dzielnicę Mokotów i związany z Jackiem Sasinem, również uzyskał znaczące dochody z pracy w giełdowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Od 2020 do 2022 roku pełnił funkcję członka zarządu Enei, a następnie wiceprezesa Tauronu. Jak Pawlicki, stracił swoje stanowisko w lutym 2024 roku. Do 2022 roku zarobił niemal 2,4 miliona złotych.


Na początku 2024 roku funkcję opuścił również Michał Maziarka, przewodniczący rady powiatu dębickiego, który od 2020 roku zasiadał w radzie nadzorczej Grupy Azoty. Do końca 2022 roku zarobił w niej 464 tysiące złotych. Niektórzy samorządowcy PiS zajmowali stanowiska w władzach spółek z udziałem Skarbu Państwa zarówno przed, jak i po wyborach w 2018 roku. Ireneusz Purgacz, przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku od 2016 do 2022 roku, będąc członkiem rad nadzorczych Grupy Azoty i Banku Ochrony Środowiska, zarobił łącznie 790 tysięcy złotych. Dariusz Figura, wiceprzewodniczący Rady Warszawy, uzyskał wynagrodzenie w wysokości 495 tysięcy złotych za zasiadanie w radzie nadzorczej Lotosu w latach 2016-2022.

W giełdowych spółkach z udziałem państwa zarabiali również ci samorządowcy, którzy złożyli mandaty w trakcie obecnej kadencji. Do tego grona należeli m.in. Robert Perkowski, były przewodniczący rady powiatu wołomińskiego, który z Orlenu i PGNiG zarobił ponad 4,1 miliona złotych, oraz Ryszard Madziar, były radny Wołomina, który z Tauronu uzyskał 195 tysięcy złotych. Ponadto trzej byli radni sejmików – Tomasz Zdzikot (KGHM – 373 tys. zł), Paweł Mucha (PZU – 236 tys. zł) i obecny poseł Paweł Sałek (BOŚ – ponad pół miliona złotych).

Okazało się, że z 221 wojewódzkich radnych PiS, aż 124 pełniło funkcje w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa oraz w państwowych urzędach, instytucjach i agencjach.

Portal WP policzyła, ile zarobili od 2018 do końca 2022 roku (za 2023 rok nie złożyli jeszcze oświadczeń majątkowych).

Najwyższe wynagrodzenia radnych sejmiku w państwowych instytucjach i spółkach z udziałem państwa:

1. Adam Wojciech Sekściński – 2 118 515 zł Radny sejmiku podlaskiego. Karierę zaczynał jako starszy referent w spółdzielni mleczarskiej w Grajewie. W 2016 r. został wiceprezesem, a potem prezesem KRUS. W 2019 r. powołany na dyrektora spółki Orlen Paliwa, a w 2020 – na prezesa Lotos Oil. Jesienią 2022 roku przeszedł do zarządu Enea Trading, a potem także Enea Power.

2. Ireneusz Rogowski – 1 967 472 zł Radny sejmiku zachodniopomorskiego. Magister informatyki i ekonometrii. Zrezygnował ze stanowiska starosty stargardzkiego i w 2019 r. wylądował w spółce córce Enei.

3. Paweł Kura – 1 616 755 zł Radny sejmiku dolnośląskiego. Kiedyś pracował w oddziale ARiMR. Od 2020 r. dyrektor ds. pracowniczych w KGHM i członek rady nadzorczej należącego do KGHM Zagłębia Lubin.

4. Józef Gawron – 1 566 468 zł Radny sejmiku małopolskiego. W 2018 r. został dyrektorem w Tauronie, a potem zasiadł we władzach Kopalni Wapienia „Czatkowice”. Od 2019 r. członek rady nadzorczej Kopalni Soli w Bochni.

5. Jakub Kowalski – 1 543 000 zł Radny sejmiku mazowieckiego. W 2019 r. został wiceprezesem Polskiej Spółki Gazownictwa z grupy kapitałowej PGNiG. Do pensji dorabiał w radzie nadzorczej spółki należącej do PZU Zdrowie.

6. Rafał Romanowski – 1 500 000 zł Były radny sejmiku mazowieckiego. Od 2018 r. był sekretarzem stanu w ministerstwie rolnictwa, pełnomocnikiem zarządu Krajowej Spółki Cukrowej i członkiem rady nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości. Mandatu radnego sejmiku zrzekł się w 2020 r.

7. Józef Kubica – 1 452 362 zł Radny sejmiku śląskiego. Był inżynierem nadzoru w nadleśnictwie Świerklaniec. W 2020 r. został szefem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, a w kwietniu 2021 r. – dyrektorem generalnym Lasów.

8. Maria Fajger – 1 449 000 zł Radna sejmiku podkarpackiego. Inżynierka rolnictwa. W latach 2016–2017 i 2019–2023 wiceprezeska Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w latach 2017–2019 prezeska tej instytucji.

9. Grzegorz Kierozalski – 1 376 333 zł Radny sejmiku warmińsko-mazurskiego. Za rządów PiS został dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Od 2017 do 2021 r. zasiadał w radzie nadzorczej Energi Obrót, a od 2022 r. – w radzie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego.

10. Stefan Traczyk – 1 334 000 zł Od maja 2021 r. członek zarządu Enea Nowa Energia. Wcześniej był nadleśniczym w Nadleśnictwie Jabłonna.

SEJMIK MAZOWIECKI

13 radnych w klubie PiS, 10 spośród nich zarabia lub zarabiało w podmiotach zależnych od rządu.

1. Joanna Bala – 827 000 zł

Jej nominacja w 2016 r. na dyrektorkę warszawskiego oddziału KRUS była sporym zaskoczeniem. Wówczas awans pracownicy starostwa powiatowego w Wyszkowie na dyrektorskie stanowisko przyniósł jej dochód w wysokości 170 tys. zł rocznie. W lutym tego roku oddała stanowisko innemu działaczowi, a sama została zastępczynią dyrektora Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Funkcję objęła bez procedury konkursowej, gdyż taka nie jest przewidziana przy obsadzie stanowisk kierowniczych w KOWR. Kilka tygodni temu została odwołana.

2. Michał Grodzki – 1 263 000 zł

Do niedawna zarabiał w Agencji Mienia Wojskowego (ok. 180 000 zł rocznie). Rok 2021 przyniósł jednak spore zmiany w jego zawodowym życiorysie: zasiadł w zarządzie Pekao Direct (ok. 30 tys. zł pensji miesięcznie), radzie nadzorczej państwowego Torpolu (ok. 5,5 tys. zł) i jeszcze w marcu 2022 roku dołączył do RN Pekao Leasing.

2. Witold Kołodziejski – 1 152 000 zł

Przed 2015 rokiem był wiceburmistrzem warszawskiego Ursynowa. Po wygranych przez PiS wyborach został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Funkcję pełnił do lipca 2016. PiS rekomendowało go wówczas do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (za 2022 r. 292 000 zł).

3. Jakub Kowalski – 1 543 000 zł

Były asystent Marka Suskiego, a po trzech kadencjach w radzie miasta Radomia wszedł do sejmiku. Kiedy PiS wygrał wybory w 2015 r., Kowalski został dyrektorem gabinetu marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, a kilka miesięcy później awansował na szefa całej Kancelarii z roczną pensją 193 tys. zł. W 2019 r. PiS przegrał Senat i już w lutym Kowalski jako 35-latek został wiceprezesem ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa z grupy kapitałowej PGNiG, która odpowiada za dystrybucję gazu. Tu w 2022 r. zarobił 423 tys. zł. Do pensji dorabia wciąż jeszcze, dzięki dyplomowi MBA z Collegium Humanum, w radzie nadzorczej spółki należącej do PZU Zdrowie: 53 000 zł rocznie. Łącznie dzięki rekomendacji PiS od 2018 do końca 2022 r. radny Kowalski zarobił 1 mln 590 000 zł, a jeśli dodać zarobki z 2023 r., wyjdą ponad 2 mln zł.

4. Łukasz Kudlicki – 1 261 000 zł

Jako szef gabinetu politycznego Mariusza Błaszczaka zarobił w 2022 roku 233 000 zł, a dodatkowo w 2021 r. w trzech radach nadzorczych (Autosan, AMW Service, Trans-Wiert) – 91 000 zł, a w 2022 Autosan wymienił na Cenzin, podległą MON.

5. Mirosław Milewski – 875 000 zł

Politycznie związany najpierw m.in. z Porozumieniem Centrum, potem z Prawem i Sprawiedliwością. Pięciokrotnie był wybierany miejskim radnym, w latach 2002-2010 Płockiem rządził jako polityk i kandydat PiS-u. Po dwóch kadencjach prezydentury próbował znaleźć pracę, ale – jak stwierdził – wiele osób „bało się zaryzykować, przyjmując przegranego prezydenta”. Z nominacji PiS w maju 2022 zatrudniony jako członek zarządu Orlen Laboratorium (w pół roku zarobił 130 000 zł). Wcześniej główny specjalista w PERN SA (krajowy lider logistyki surowcowo-paliwowej). W 2022 dołączył do rady nadzorczej PGNiG Obrót Detaliczny.

6. Stefan Traczyk – 1 334 000 zł

Od maja 2021 r. członek zarządu Enea Nowa Energia. Roczny dochód to ok. 500 000 zł. Wcześniej Traczyk był nadleśniczym w Nadleśnictwie Jabłonna (201 000 zł rocznego dochodu).

7. Anna Wolszczak – 451 000 zł

W 2022 zatrudniona jako główna specjalistka ds. badań i innowacji w PGNiG Termika, wcześniej inspektorka w Urzędzie Gminy Tczów (96 000 zł dochodu rocznie). W lipcu 2022 r. zatrudniona w radzie nadzorczej spółki córki Tauronu (za pół roku 18 877 zł wynagrodzenia). Kandydowała w ostatnich wyborach z list PiS do Sejmu, ale z dalekiego miejsca na liście i nie uzyskała mandatu.

8. Wojciech Zabłocki – 1 000 000 zł

Z wykształcenia historyk. Był burmistrzem dzielnicy Praga-Północ. Za rządów PiS powołano go do zarządu PKP Energetyka. W grudniu 2020 r. wszedł do rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, co daje mu dodatkowy roczny dochód w wysokości ok. 55 tys. zł rocznie.

9. Rafał Romanowski – 1 500 000 zł

W czasie swojej kadencji w sejmiku był sekretarzem stanu w ministerstwie rolnictwa, pełnomocnikiem zarządu Krajowej Spółki Cukrowej i członkiem rady nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości. Mandatu radnego sejmiku zrzekł się w 2020 r. W lutym 2022 roku objął mandat posła po Łukaszu Szumowskim, w listopadzie 2023 roku został europosłem, w miejsce Zbigniewa Kuźmiuka.


Witajcie na Naszym Portalu – źródle informacji, które nie tylko informuje, ale także inspiruje! Jesteśmy pierwszą w Europie redakcją, gdzie różnorodność nie jest jedynie hasłem, lecz naszą siłą. Nasze treści są współtworzone przez utalentowane jednostki z niepełnosprawnościami, co sprawia, że każdy artykuł jest wyjątkowy.Odkryj więcej na naszej stronie!

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia