Skandaliczne układy. Tajemnicza współpraca pełnomocnika Ziobry na prawie 1,5 mln zł!

Pełnomocnik ministra Ziobry podpisał szereg umów na kwotę prawie 1,5 miliona złotych z kancelarią prawną Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni, a także z samej osobą Macieja Zaborowskiego. Środki te były przeznaczone m.in. na usługi związane z wnioskami o poprawę tekstów.

167

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Andrzej Duda w Radziszowie, wielkim zainteresowanym Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro. Ministerstwo Sprawiedliwości pod rządami PiS chętnie korzystało z usług kancelarii Macieja Zaborowskiego.

Ministerstwo Sprawiedliwości podczas rządów PiS zawarło niemal trzydzieści umów, wartych łącznie prawie 1,5 miliona złotych, z kancelarią prawną Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni oraz z adwokatem Maciejem Zaborowskim. Dokładna kwota to 1 463 835,03 złotych. Resort obecnie przeprowadza dokładne badanie wydatków, więc nie jest pewne, czy to wszystkie umowy z tymi podmiotami w tym okresie.

Podczas rządów PiS szczegóły tych umów były trzymane w tajemnicy. Z publikacji wynika, że niektóre umowy dotyczyły pisania wniosków o sprostowanie. Ministerstwo płaciło także za reprezentowanie ministra przed sądami, między innymi w sprawie sędzi Justyny Koski-Janusz, która została oskarżona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Mimo że sędzia wygrała sprawę, przeprosiny od resortu nastąpiły dopiero po zmianie władzy.

Zaborowski beneficjent „dobrej zmiany” 

Największa umowa, którą odnotowano, to ta o wartości 406 974,05 złotych, zawarta 4 stycznia 2021 roku i ważna do 3 stycznia 2022 roku. W Ministerstwie Sprawiedliwości nazwano ją „umową na zastępstwo procesowe, czynności i doradztwo prawne”. Maciej Zaborowski z kancelarii potwierdził, że współpracowali z ministerstwem w latach 2016-2024, specjalizując się m.in. w prawie prasowym i ochronie dóbr osobistych. Nie podał konkretnych kwot, ale sugeruje, że ministerstwo mogło liczyć na korzystne warunki finansowe. Resort już zakończył współpracę z kancelarią.

WP opublikowało listę umów, których zawarcie Ministerstwo Sprawiedliwości odmawiało ujawnić w przeszłości. Okazuje się, że już w 2016 roku adwokat Maciej Zaborowski doradzał ministrowi Ziobrze w sprawach legislacyjnych dotyczących procesów karnych, ale szczegóły tej współpracy były trudne do uzyskania. Wtedy resort zapłacił Zaborowskiemu ponad 22 tysiące złotych za analizy zmian w kodeksach karnym i postępowania karnego. Jednakże teraz ujawniono, że w 2016 roku resort zawarł z adwokatem umowy na sporządzenie opinii prawnych, łącznie wartych prawie 50 tysięcy złotych. To jednak tylko niewielki fragment wszystkich umów, jakie ministerstwo zawierało przez lata. Umowy podpisywano przez różne jednostki w ministerstwie, takie jak Biuro Administracyjno-Finansowe, Departament Legislacyjny, Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Biuro Komunikacji i Promocji oraz Biuro Ministra. Oto lista umów, do których dotarła Wirtualna Polska.

Poniżej przedstawiamy wykaz umów, do których dotarła Wirtualna Polska.

1) 15 990 zł – 18.01.2016 – Opinia dot. „Projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Karnego” – Kancelaria Prawna adwokat Maciej Zaborowski

2) 6 150 zł – 25.02.2016 – Wykonanie dzieła w postaci pisemnej opinii

3) 7 380 zł – 10.08.2016 – Opracowanie pisemnej opinii

4) 7 380 zł – 10.08.2016 – Opracowanie pisemnej opinii

5) 4 305 zł – 09.09.2016 – Opinia dot. „Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”

6) 4 305 zł – 10.08.2016 – Opinia dotycząca konfiskaty rozszerzonej

7) 6 765 zł – 02.12.2016 – Opracowanie pisemnej opinii dot. projektu ustawy o zmianie ustawy

8) 10 000 zł – 05.01.2017 – Reprezentowanie przed sądami w sprawie z powództwa Justyny Koski-Janusz

9) 30 000 zł – 30.01.2018 – Wykonywanie zastępstwa procesowego

10) 30 000 zł – 25.09.2018 – Przygotowanie wniosków o publikację sprostowań w sprawach cywilnych w szczególności z zakresu prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych i karnych

11) 11 070 zł – 10.07.2018 – Opracowanie opinii KKS

12) 200 000 zł – 28.11.2018 – Wykonywanie zastępstwa procesowego

13) 1 000 zł – 01.03.2019 – Przygotowywanie wniosków o publikację sprostowań w sprawach cywilnych

14) 84 000 zł – 25.09.2018 – Przygotowywanie wniosków o publikację sprostowań w sprawach cywilnych

15) 18 450 zł – 18.06.2019 – Opinia prawna nt.: „Opinia dotycząca uwag krytycznych zawartych w części III Opinii Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, do uchwały Senatu RP z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP na 81. Posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.”

16) 13 530 zł – 29.05.2019 – Opracowanie opinii o działalności Senatu

17) 6 150 zł – 07.01.2020 – Wykonywanie doradztwa prawnego w zakresie przygotowania postępowania przed sądami powszechnymi oraz wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości

18) 18 450 zł – (brak daty) – Umowa o dzieło w postaci pisemnej opinii dot. uwag krytycznych zawartych w III części opinii Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego

19) 30 000 zł – 30.01.2018 – Aneks dot. wykonywania zastępstwa procesowego przed sądem II instancji w sprawie oraz postępowanie kasacyjne

20) 50 000 zł – 31.07.2020 – Przygotowywanie wniosków o publikację sprostowań w sprawach cywilnych, wykonywanie doradztwa prawnego, wykonywanie zastępstwa procesowego, obejmuje również postępowanie przed sądem II instancji oraz postępowania kasacyjne

21) 50 000 zł – 15.07.2020 – Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem II instancji w sprawie oraz postępowanie kasacyjne

22) 10 000 zł – 15.07.2020 – Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem II instancji w sprawie oraz postępowanie kasacyjne

23) 60 000 zł – 30.01.2018 – Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem II instancji w sprawie oraz postępowanie kasacyjne

24) 406 974,05 zł – 04.01.2021 – Umowa na zastępstwo procesowe, czynności i doradztwo prawne

25) 161 935,98 zł – 04.01.2021 – Umowa na zastępstwo procesowe, czynności i doradztwo prawne

26) 70 000 zł – 28.04.2023 – Usługa prawna

27) 150 000 zł – 31.03.2023 – Usługa prawna

Zwycięstwo po latach walki z Ministerstwem Sprawiedliwości

Sędzia Justyna Koska-Janusz, która została oskarżona przez Zbigniewa Ziobrę, po latach walki w sądzie odniosła zwycięstwo. W umowach zawartych przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajdują się opisy, w tym także sprawa Koski-Janusz. Umowa z 2017 roku opisuje reprezentowanie sędzi przed sądami w jej sprawie, za co przekazano 10 000 zł.

W 2016 roku resort opublikował oświadczenie, sugerując, że sędzia Koska-Janusz nie radziła sobie z prowadzeniem pewnej sprawy. Chodziło o wypadek spowodowany przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Ministerstwo podkreślało, że podjęło decyzję o skróceniu delegacji sędzi, aby uniknąć zarzutu, że skomplikowane sprawy są prowadzone przez nieodpowiednich sędziów. Teraz, po latach, sąd przyznał rację sędzi Koska-Janusz. A Ministerstwo Sprawiedliwości pod rządami Adama Bodnara przeprosiło za komunikat, który ją oczerniał.

Oświadczenie Macieja Zaborowskiego

Adwokat Marcin Zaborowski został zapytany o swoją współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz skalę umów, jakie zawierał. Na pytanie, czy zajmował się również prywatnymi sprawami Zbigniewa Ziobry, adwokat nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi. Zamiast tego podkreślił, że niektóre informacje objęte są tajemnicą adwokacką, co ogranicza zakres jego wypowiedzi. Jednakże zaznaczył, że stawki rozliczeniowe były korzystne dla klienta.

Kancelaria Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. współpracowała z Ministerstwem Sprawiedliwości w latach 2016-2024. Przedmiotem współpracy, co wynika z powszechnie dostępnych informacji, była obsługa prawna Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osób z jego kierownictwa związana głównie z prawem prasowym oraz ochroną dóbr osobistych. Współpraca była wykonywana przez zespól kilkunastu doświadczonych adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów. W kilku przypadkach współpraca dotyczyła także opiniowania projektów legislacyjnych związanych ze sferą wymiaru sprawiedliwości.Warto podkreślić, że w sprawach sądowych prowadzonych przez kancelarię w prawie 90 procentach sądy przyznawały w całości lub w znacznej części rację reprezentowanej przez nas stronie. W kilku sprawach doszło także do zawarcia korzystnych dla klienta ugód. W siedmiu zaś sprawach Sąd Najwyższy przyjął skargi kasacyjne do rozpoznania, wskazując, że zawierają one istotne zagadnienia prawne.Nie można także zapominać, że we wszystkich sprawach wygranych, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, to strona przegrana pokrywa koszty procesowe związane z prowadzeniem danej sprawy. Należy podkreślić, że jedną z głównych specjalizacji kancelarii jest właśnie prawo prasowe oraz ochrona dóbr osobistych. Uznanie rynku prawnego oraz klientów zostało wielokrotnie docenione w wielu prestiżowych rankingach oraz konkursach prawniczych, zarówno w Polsce (Forbes – Najlepsze Kancelarie Prawne, Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita) jak i za granicą (brytyjski prestiżowy konkurs magazynu The Lawyer, Media Law International, Legal 500 czy Who is Who Legal).

Na marginesie należy podnieść, że współpraca odbywała się w oparciu o bardzo korzystną dla klienta stawkę rozliczeniową” – przekazał adwokat Maciej Zaborowski w korespondencji z WP.

Witajcie na Naszym Portalu – źródle informacji, które nie tylko informuje, ale także inspiruje! Jesteśmy pierwszą w Europie redakcją, gdzie różnorodność nie jest jedynie hasłem, lecz naszą siłą. Nasze treści są współtworzone przez utalentowane jednostki z niepełnosprawnościami, co sprawia, że każdy artykuł jest wyjątkowy.Odkryj więcej na naszej stronie!

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia