Opiekun osoby z niepełnosprawnością – zasiłki

439

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Opiekun osoby z niepełnosprawnością

Opiekun osoby z niepełnosprawnością może starać się o dodatkowe wsparcie. W tym wypadku przepisy dotyczą przede wszystkim ludzi niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kiedy można ubiegać się dofinansowanie? W jakich przypadkach nie ma możliwości otrzymania takiego wsparcia? 

Opiekun osoby z niepełnosprawnością – dla kogo pomoc?

Jedną z form wsparcia jest świadczenie pielęgnacyjne. O taką pomoc mogą ubiegać się matki, ojcowie, osoby stanowiące rodzinę zastępczą oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnością. Warunkiem jest jednak rezygnacja opiekuna z zatrudnienia po to, by sprawować opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. W tym wypadku przepis dotyczy znacznego stopnia niepełnosprawności, gdzie osoba nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Opiekun bierze stały współudział w procesie jego leczenia, rehabilitacji oraz edukacji. O świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się również niespokrewnieni opiekunowie. Opiekunowie muszą spełniać jednak następujące warunki:

  • – rodzice osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności zostali pozbawieni opieki; 
  • – osoba z niepełnosprawnością nie ma innych osób spokrewnionych; 
  • – obecni opiekunowie również posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

Samo świadczenie pielęgnacyjne przysługuje względem opieki nad osobą, która nie ukończyła 18 lat. Państwo przyznaje takie wsparcie także w momencie kontynuowania nauki, jednak nie dłużej, niż do 25 roku życia.

 Opiekun osoby z niepełnosprawnością

Opiekun osoby z niepełnosprawnością – inne formy wsparcia 

Zasiłek rodzinny to podstawowe świadczenie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ma na celu wsparcie w pokryciu wydatków na utrzymanie dziecka. O taką pomoc można ubiegać się, gdy dziecko posiada orzeczenie o lekkim, umiarkowanym, bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzina musi jednak spełniać warunek. Mianowicie dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje rodzicom (lub jednemu z rodziców), opiekunowi prawnemu dziecka oraz osobie z niepełnosprawnością, która jest w trakcie edukacji. Kolejna forma pomocy to dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka. Wsparcie przyznawane jest w przypadku zwiększonych wydatków związanych z kształceniem lub rehabilitacją. Mowa tu o dzieciach do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Osobom ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dodatek przysługuje do ukończenia 24 roku życia. 

Opiekun osoby z niepełnosprawnością – kiedy wsparcie nie przysługuje? 

Zgodnie z przepisami świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobie sprawującej opiekę, która ma ustalone prawo specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Nie ma możliwości takiego wsparcia także w sytuacji posiadania zasiłku dla opiekuna. Mówi o tym ustawa z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów. Sprawujący opiekę nie może otrzymywać również emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka. Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie także przyznawane opiekunowi, gdy osoba z niepełnosprawnością jest w związku małżeńskim (wyjątkiem jest sytuacja, gdy współmałżonek ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności). Umieszczenie w rodzinie zastępczej także wyklucza takie wsparcie. Ponadto na pomoc nie mogą liczyć opiekunowie osób, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Wsparcie finansowe w przypadku osób z niepełnosprawnością jest bardzo potrzebne. Okazuje się jednak, że nie zawsze może być przyznane. Tym bardziej zainteresowani powinni znać przepisy prawa w tym zakresie.

Foto: Canva.com

Zobacz także: Asystent osoby niepełnosprawnej – kto to?

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia