Kwalifikacja wojskowa 2022

380

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Kwalifikacja wojskowa 2022. Grupa młodych kobiet i mężczyzn w umundurowaniu polowym. Na głowach czarne uszanki ze srebrnym orzełkiem.
Kwalifikacja wojskowa 2022. Od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca bieżącego roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku. Od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca bieżącego roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Procedurą objętych zostanie około 220 tysięcy osób. Kwalifikacja wojskowa 2022 już trwa. Szczegółowe informacje  o terminach i miejscach zawarto w wywieszonych obwieszczeniach. Jednocześnie każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku otrzyma imienne wezwanie. W nim określono: dokładny termin (data) i miejsce stawienia. Oraz jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także może być wskazana godzina stawienia się.

Gdy osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu. Ma obowiązek powiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym miała stawić się do kwalifikacji wojskowej. A także wyjaśnić przyczyny, uniemożliwiające stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2022 – kogo dotyczy

Obowiązkowe stawienie się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku dotyczy:

 • mężczyzn urodzonych w 2003 roku (tzw. rocznik podstawowy),
 • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
 • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002. Które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002. Które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Kategoria zdolności B, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia. Oraz ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się mogą zostać wezwane też osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2022. Rozmyty obraz grupy żołnierzy w umundurowaniu polowym. Wyraźny jest tylko fragment rękawa z biało czerwoną naszywką.
Kwalifikacja wojskowa 2022.

Kwalifikacja wojskowa 2022 – komisja lekarska

Komisja lekarska, gdy przeprowadzi badań oraz zweryfikuje dokumentację  medyczną. Przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:

 • kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej. A także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej. Aktualnie, nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczono kategorię A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, trafią do rezerwy.
 • kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej. To oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby. Natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
 • kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
 • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu

Kwalifikacja wojskowa 2022 – odwołania kary

Osoba niezadowolona z orzeczenia może wnieść odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Wojewódzka komisja lekarska, w rezultacie rozpatrzenia odwołania, może wezwać osobę stawienia się w siedzibie komisji. Poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

W stosunku do osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny. Bez wątpienia będzie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być orzeczona kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Może cię również zainteresować: Ćwiczenia rezerwy 2022

Zapraszam do słuchania: Radio Bezpieczna Podróż

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

 • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
 • KRS: 0000406931
 • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia