Zmiany w przychodniach i szpitalach już od 1 Lutego 2024 r.

Co się zmieni w placówkach medycznych od Lutego tego roku?

173

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

zmiany w przychodniach i szpitalach, znaczek oddziału na drzwiach szpitalnych
Zmiany w przychodniach i szpitalach to udogodnienia dla pacjentów i poprawa pracy placówek medycznych.

Pacjentów od 1 Lutego czekają zmiany w przychodniach i szpitalach. Wówczas wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących informacji, które mają zbierać i przetwarzać placówki medyczne. Celem tych modyfikacji jest usprawnienie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapewnienie prawidłowego przebiegu opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do świadczeń dla osób, które doznały szkód medycznych.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie przepisów umożliwiających przekazanie informacji o przyczynach współistniejących w przypadku udzielania porad osobom objętym opieką koordynowaną. Dotychczas lekarze rodzinni udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w przypadku porady przekazywali wyłącznie informacje o przyczynie głównej udzielonego świadczenia, bez podawania przyczyn współistniejących.

Wprowadzenie informacji o przyczynach współistniejących ma istotne znaczenie dla rozliczeń z NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaca dodatkowe środki finansowe za realizację świadczeń udzielanych osobom objętym opieką koordynowaną. W celu prawidłowego rozliczenia konieczne jest zatem, aby lekarze rodzinni przekazywali informacje o wszystkich chorobach, na które cierpi pacjent objęty opieką.

Zmiany w przychodniach i szpitalach – zawód pedagoga i psychoterapeuty

Kolejną ważną zmianą jest uwzględnienie zawodu pedagoga oraz psychoterapeuty dzieci i młodzieży w wykazie kodów przynależności do danej grupy zawodowej. Każdy świadczeniodawca (czyli poradnia, szpital lub przychodnia) musi przekazać – w formie właściwego kodu – informację o zawodzie medycznym osoby, która udzieliła świadczenia. Pozwala to zweryfikować czy świadczenie zostało udzielone przez osobę, która spełnia wymogi określone w przepisach prawa.

Do tej pory wykaz zawodów i przypisane im kody nie był pełny. Wymagał uzupełnienia o nowe zawody, w tym pedagoga oraz psychoterapeutę dzieci i młodzieży. Niektóre świadczenia mogą być bowiem wykonywane przez osoby posiadające te zawody, a nie były one dotychczas uwzględnione w tabeli. Taka zmiana pozwoli na regulację w przepisach o opiece zdrowotnej specjalistów, którzy będą oferowali opiekę psychoterapeutyczną i pedagogiczną dzieciom oraz młodzieży.

Stopień zaawansowania choroby nowotworowej i nowa grupa pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych bez kolejki

Zmiany w przychodniach i szpitalach dotyczą również informowania o stopniu zaawansowania choroby nowotworowej. W porównaniu z dotychczasowymi przepisami, zmiany obejmują:

• Wyjaśnienie, że informacja dotycząca zaawansowania choroby nowotworowej powinna być przekazywana po zakończeniu radykalnego leczenia, ale tylko w przypadku pierwotnego zabiegu chirurgicznego lub pierwotnej radioterapii albo radiochemioterapii.

• Wprowadzenie obowiązku przekazywania tej informacji także w przypadku rozpoczynania leczenia choroby nowotworowej oraz w sytuacji stwierdzenia zmiany ustalonego wcześniej zaawansowania choroby nowotworowej albo nawrotu choroby nowotworowej, jeżeli zmiana lub nawrót nastąpiły po przeprowadzeniu radykalnego leczenia.

Od 1 Lutego 2024 r. wchodzą w życie także zmiany dotyczące dostępności do świadczeń dla osób, które doznały szkód medycznych. Konkretnie, nowe przepisy umożliwią korzystanie ze świadczeń medycznych bez kolejki osobom, które legitymują się zaświadczeniem o fakcie otrzymania świadczenia kompensacyjnego za szkodę medyczną. Zaświadczenie to wydawane jest przez Prezesa Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. W celu uzyskania dokumentu osoba poszkodowana musi złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą szkodę medyczną.

Dowiedz się, dlaczego lekarze zachęcają do szczepienia się przeciw koronawirusowi.

Odwiedź też restaurację Zdrówko oferującą najlepszy catering i jedzenie w Legionowie. Lokal jest prowadzony przez osoby z niepełnosprawnościami.

https://bezpiecznapodroz.org/sluchaj-nas-online/

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia